Huťská 211
272 80 Kladno
1. patro, chodba A

Objednejte se

Prsní poradna Kladno - objednání online nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

;

Do prsní poradny přicházejí nejčastěji ženy s bulkou v prsu. Na vyšetření lékařem v poradně a podrobné odebrání anamnézy navazuje téměř vždy vyšetření zobrazovací metodou – buď prostřednictvím ultrazvuku, nebo ve spojení s vyšetřením mamografickým za účelem stanovit přesnou diagnózu. V indikovaných případech se doplňuje odběr uzlin na mikroskopické vyšetření ke 100% určení diagnózy. Benigní útvary se jen kontrolují a dispenzarizují.

U maligních onemocnění se podle všech výsledků vyšetření na multidisciplinárním semináři za účasti chirurga, onkologa a radiologa rozhoduje, jaký postup u dané pacientky zvolit. Zda začít rovnou operací a odstraněním nádoru a navázat onkologickou terapií, nebo zda nejprve přistoupit k tzv. neoadjuvantní (pouze za účelem lepší výchozí pozice pro operaci) léčbě (chemoterapii), což je dnes poměrně časté, a pak teprve provést výkon. Nádor se tím zmenší a operací pak odstraní. Následuje většinou adjuvantní léčba onkologická, která se zaměřuje na zastavení nemoci. Cílem těchto postupů je vždy dosáhnout co nejlepšího efektu léčby s co nejmenšími následky. Odstraňují se i některé nezhoubné novotvary, ale léčba zhoubných nádorů prsu v programu poradny převažuje.

Vynikající spolupráce s oddělením mamodiagnostiky

EUC Klinika Kladno nabízí pod jednou střechou unikátní propojení prsní poradny s akreditovaným mamologickým screeningovým centrem. Díky tomu pak v naší prsní poradně můžeme pacientce nabídnout úplně nejvhodnější postup pro její konkrétní nález. Mamodiagnostika je v našem zdravotnickém zařízení  na skutečně vysoké úrovni, a to nejen v rámci České republiky, ale i v perspektivě celé Evropy.

Hledáme nejvhodnější řešení

Oblast prsou je pro pacientky citlivá z mnoha důvodů, proto se vždy snažíme hledat řešení, které bude mít nejen dostatečný léčebný efekt, ale také co nejméně zasáhne do tělesné integrity pacientky. Poměrně velkou skupinu našich pacientek tvoří mladé ženy, které ještě neprošly obdobím těhotenství či kojení, kde je problematika onemocnění prsu ještě citlivější. Odstranění prsu považujeme za krajní řešení a vždy, pokud je to možné, volíme šetrnější způsoby léčby, kdy se odstraní pouze nádor a okolní tkáň nebo operace nastupuje až po onkologické léčbě.

Operace prostřednictvím gama sondy je šetrné řešení

V indikovaných případech, podle typu, charakteru a rozsahu onemocnění provádíme výkony na uzlinách prostřednictvím gama sondy – přístroje, který detekuje radioaktivní záření. Postup je takový, že se nejdříve pomocí radioaktivní látky označí místo nádoru a pak se při operaci detekuje, která uzlina v sobě tuto radioaktivní látku nahromadila (prvním filtrem jsou obvykle podpažní uzliny). Hlavním přínosem je šetrnost zákroku, zejména zkrácení operačního výkonu a omezení cévních a neurologických potíží a komplikací s lymfatickým otokem horní končetiny.

Cíleně tak odstraníme uzlinu, u které se provede histologické vyšetření – pokud v ní nejsou nádorové buňky, znamená to, že by neměly být ani na jiném místě v podpaží. 

Následná onkologická péče

Po zhojení nemocné předáváme do péče Centra klinické onkologie k další léčbě a dispenzarizaci.

Obory léčby

Toto oddělení spadá pod následující obory léčby:

Lékaři a ordinace

Ordinační hodiny

Po
8:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Út
8:00 - 12:00
12:30 - 14:30
Čt
8:00 - 12:00
12:30 - 14:30
8:00 - 12:00
12:30 - 14:00

Adresa

Huťská 211
272 80 Kladno

1. patro

Kontakty