Huťská 211
272 80 Kladno
2. patro, chodba B

Objednejte se

Psychiatrie Kladno - objednání online nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

;

V naší ambulanci poskytujeme pravidelnou systematickou psychiatrickou péči pacientům s duševními chorobami vyžadujícími dohled odborného lékaře (např. poruchy nálady – zejména depresivního charakteru, úzkosti, schizofrenie a jiné psychózy, poruchy paměti a koncentrace, poruchy spánku apod.). Léčba je v ambulantních podmínkách poskytována hlavně prostřednictvím léků a psychoterapeutického pohovoru.

Pomoc v krizi a léčba závislostí

Nabízíme též konzultace a pomoc v životních krizových situacích, při partnerských, rodinných či pracovních problémech. Ačkoli nejsme specializovaným pracovištěm pro léčbu návykových onemocnění, provádíme v rozsahu odpovídajícím všeobecné psychiatrii léčbu alkoholové závislosti a případně i drogové problematiky (ne však substituční léčbu závislosti na opiátech).

Ambulantní fototerapie

Jako nadstandardní službu poskytujeme ambulantní fototerapii, která je optimální volbou pro lidi, kteří špatně snášejí běžné psychiatrické léky, stejně jako pro ty, jimž tyto léky dostatečně nepomáhají nebo pro ně nejsou vhodné ze zdravotních důvodů, včetně těhotenství. Principem fototerapie je působení jasného intenzivního světla, které účinkem na mozková a hormonální centra ovlivňuje přirozené biologické rytmy v těle.

Fototerapie je doporučována jako první volba při léčbě tzv. sezonní depresivní poruchy (pokles nálady, ztráta energie a zájmu, doprovázeno typicky denní ospalostí, zvýšenou chutí k jídlu a přibíráním na váze). Dalšími vhodnými indikacemi jsou poruchy spánkového rytmu, bulimia nervosa, chronický únavový syndrom či rozlady spojené s menstruačním cyklem.

Fototerapii v naší ambulanci nabízíme jako samostatnou službu, bez přímé závislosti na jiných psychiatrických intervencích, bez žádanky od jiného lékaře. K jejímu využití není nutná registrace v psychiatrické ambulanci, vykazování pojišťovně ani hlášení žádnému jinému ošetřujícímu lékaři.

Ambulantní fototerapie není hrazena ze zdravotního pojištění.

Obory léčby

Toto oddělení spadá pod následující obory léčby:

Lékaři a ordinace

Ordinační hodiny

Po
7:00 - 12:00
12:30 - 17:30
Út
7:00 - 12:00
12:30 - 18:30
Čt
7:00 - 12:00
12:30 - 18:30

Adresa

Huťská 211
272 80 Kladno

2. patro, chodba B

Kontaktní osoby

Anna Zichová