Klášterní 2/117
460 01 Liberec

Zavolejte nám

+420 485 312 199

objednání na vyšetření, archiv, vypalování CD

;

RTG vyšetření

Provádíme široké RTG vyšetření, jako je např. RTG skeletu, srdce a plic, břicha apod. Naše pracoviště je vybaveno moderní, plně digitalizovanou technologií s minimálním energetickým zářením.

Ultrazvuk (sono)

Provádíme širokou škálu sonografických vyšetření, jako je sonografické vyšetření břicha, malé pánve, štítné žlázy, kloubů, prsů, pohybového aparátu, dopplerovské vyšetření cév apod. Vyšetření se provádí vysokofrekvenčním ultrazvukem, který zpracovává a částečně se odráží zpět. Podle toho, jak tkáně na zvuk reaguje, vytváří přístroj diagnostický obraz.

Pracoviště je vybaveno moderními ultrazvukovými značkami Toshiba s výbornou zobrazovací schopností, která je vybavena moderními ultrazvukovými značkami Toshiba.

Denzitometrie

Kostní denzitometrie je vyšetření, kterým se diagnostikuje stav kostní hmoty v těle. Provádí se při podezření na osteoporózu, která se projevuje jejím řídnutím kostí a následnou zvýšenou lámavostí. Naše pracoviště disponuje moderním přístrojovým vybavením k přesné diagnostice stavu skeletu. Hlavním ukazatelem vyšetření je hustota kostní tkáně a množství minerálů v kostech. Na základě výsledků je lékař schopen vyloučit či potvrdit osteoporózu a odhadnout, jaké je riziko zlomenin.

  • Vyšetření provádíme metodou DEXA, která využívá RTG záření, její výhodou je vysoká přesnost.
  • Vyšetřuje se oblast páteře, kyčlí a zápěstí s předloktím.
  • Dávka záření je velmi nízká, nižší než při RTG snímkování hrudi.
  • Metoda stanoví tzv. BMD (bone mineral density), tedy hustotu minerálů v kostech.
  • Výsledky se vyhodnocují zejména na základě množství kalcia v kostech.
  • Jedná se o rychlé neinvazivní a bezbolestné vyšetření

Které pojišťovny hradí denzitometrické vyšetření a kolik stojí, pokud ho hradí pacientka?

V současné době hradí vyšetření ženám těmto pojišťovnám:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Pojišťovna 207 v rámci bonusového programu umožňuje provést preventivní denzitometrické vyšetření všem nad 50 let jednou za 2 roky bez doporučení lékaře.

Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 800 Kč.

Požadavky na denzitometrické vyšetření:
K vyšetření lékaře je potřeba mít žádanku od /netýká se samoplátců/, popis nebo snímky LS páteře, kyčlí a event. distálního předloktí ne starší než jeden rok. Snímky můžeme provést přímo u nás na pracovišti před denzitometrickým vyšetřením. Lékař také potřebuje znát vaši výšku a aktuální váhu.

Obory léčby

Toto oddělení spadá pod následující obory léčby: