Na Šibeníku 914/1
779 00 Olomouc
;

Od srpna 2024 pro Vás otevíráme nové pracoviště denzitometrie.

Objednávejte se již nyní na telefonní čísle: 588 000 389

 

Záchyt osteoporózy je nově zařazen do standardních preventivních prohlídek u všeobecného praktického lékaře a ambulantního gynekologa.

Denzitometrické vyšetření (celotělové – dvoufotonové) je zaměřeno na stanovení obsahu minerálů v kostech nebo v měkkých tkáních. 

Samoplátci, kteří si přejí podstoupit denzitometrické vyšetření, musí mít žádanku, i přesto, že si náklady na vyšetření hradí sami. Výjimka je u pacientů, kteří jsou pojištěni u OZP, ti mají možnost podstoupit denzitometrické vyšetření bez potřeby žádanky. Tato výjimka však platí pouze pro pacienty, kteří jsou ve věku od 50 let. Vyšetření je hrazeno OZP jednou za dva roky. Podrobnější informace se dozvíte zde

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami..

Na našem pracovišti se vyšetření provádí na nejmodernějším přístroji GE LUNAR PRODIGY PRO, který využívá při měření minimální množství ionizujícího záření. Před vyšetřením není vyžadována zvláštní příprava, průběh je zcela bezbolestný a trvá maximálně 15 minut.

Co je osteoporóza a proč je nebezpečná

  • osteoporóza je systémové onemocnění skeletu, charakterizované sníženým množstvím kostní hmoty a poruchami její kvality, jež vede ke zvýšenému riziku zlomenin
  • osteoporóza se na svém počátku vůbec neprojevuje
  • ve věku nad 50 let postihuje osteoporóza 15 -30 % mužů a 33-50 % žen v České republice
  • každá 3. žena po 50. roce věku onemocnění osteoporózou
  • postižených osteoporózou je vysoké riziko zlomeniny obratle a pouze u 50% z nich se projevuje bolestí zad
  • u postižených osteoporózou je vysoké riziko zlomeniny krčku stehenní kosti i dalších kostí, pouze 10 – 15% nemocných se léčí
  • riziko osteoporózy je u pacientů s dlouhodobou léčbou kortikoidy nebo jinými léky, které snižují množství kostní hmoty