Denisovo nábřeží 1000/4
Plzeň 301 00

Objednejte se

Pracovně-lékařské služby (PLS) Plzeň - objednání online nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

;

EUC Klinika Plzeň s.r.o. poskytuje pro smluvní partnery pracovně-lékařské služby dle platných právních předpisů ČR, tj. zákona č. 373/2011 Sb o specifických zdravotních službách, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce , v platném znění, a dále vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (Mezinárodní organizace práce ILO č. 161), a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče.

PLS jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je:

 • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví,
 • provádění preventivních pracovně-lékařských prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
 • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,
 • školení v poskytování první pomoci a
 • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Zajišťujeme lékařské prohlídky:

 • vstupní
 • periodické
 • mimořádné, prováděné za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k prácí
 • výstupní
 • potvrzení pro řízení referentských vozidel

Doplňková vyšetření:

 • EKG
 • Spirometrie
 • RTG hrudníku
 • Audiometrické vyšetření
 • Ergonometrie
 • Odběry biologického materiálu
 • Základní oční vyšetření
 • Perimetr
 • Neurologické vyšetření

V případě zájmu nás prosím kontaktujte. Ozveme se Vám obratem.

Obory léčby

Toto oddělení spadá pod následující obory léčby:

Lékaři a ordinace

Ordinační hodiny

Út
8:00 - 12:00

Adresa

Denisovo nábřeží 1000/4
Plzeň 301 00