Kartouzská 204/6
150 00 Praha 5 – Smíchov

Objednejte se

Sexuologie Praha Kartouzská - objednání online nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

;

Kořeny tohoto oboru spadají do konce 19. století. Rozvíjí se v meziválečném údobí, tehdy se v Československu vytváří dodnes fungující sexuologické univerzitní pracoviště: Sexuologický ústav. Československá sexuologie byla vždy blízká psychologicko-psychiatrickému pojetí.
Problematika, kterou sexuologie řeší, je spjata jak s rozmnožovací funkcí sexuality (zejména v péči o muže s nižší plodností), tak s funkcí „rekreační", tj. se sexem, který častěji v životě provozujeme bez snahy o plození. Věnuje se poruchám pohlavního pudu (např. výrazně snížený nebo zvýšený sexuální zájem), poruchám funkce pohlavních orgánů (poruchy erekce, předčasná či příliš oddálená či neexistující ejakulace, poševní bolesti při styku apod.), ale i poruchám ve způsobu realizace pohlavní touhy nebo poruchám ve výběru objektu, jak tomu je u lidí s pohlavními úchylkami.
Sexuologie bere v potaz celou šíři sexuální problematiky člověka. Zaměřuje se jak na psychiku, tak na tělesnou stránku. Hledá souvislosti mezi mozkovou činností (mozek je totiž tím nejdůležitějším pohlavním orgánem) a dalšími orgánovými soustavami lidského těla včetně vlivů duševních. 

Lékaři a ordinace

MUDr. Ondřej Trojan Ph.D., FECSM

TH klinika s.r.o.
Sexuolog, psychiatr, psychoterapeut, soudní znalec.

Sexuologie

Soukromá ordinace

Praha Kartouzská

Adresa

Kartouzská 204/6
150 00 Praha 5 – Smíchov

budova B, vchod B1 přízemí