Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem
Budova A, přízemí, č. dveří 117 a 120

Objednejte se

Centrum pracovnělékařských služeb - PLS Ústí nad Labem - objednání online nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

;

V Centru pracovnělékařských služeb EUC Kliniky Ústí nad Labem nabízíme komplexní služby pro všechny druhy pracovišť. Je to souhrn vstupních, periodických, výstupních a dalších lékařských prohlídek a odborných vyšetření, která mají za úkol posoudit zdravotní schopnosti člověka před nástupem na dané pracoviště. Zároveň pomohou odhalit počínající stádia rozvoje nemocí související s prací a zabránit poškození zdraví zaměstnanců v souvislosti s výkonem práce. Lékařské prohlídky jsou v rozsahu, který je vždy v souladu s platnou legislativou a požadavky zaměstnavatelů. V EUC Klinice Ústí nad Labem zajišťujeme také specializovaná odborná vyšetření pro různé rizikové faktory pracovního prostředí v jednom zařízení.

V případě zájmu nabízíme také nadstandardní preventivní zdravotní prohlídky pro management firmy či vybrané zaměstnance.

Máme dlouholeté zkušenosti s posuzováním zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci, včetně práce ve složitých rizikových podmínkách.

Na prohlídku PLS se prosím objednávejte v Centru PLS:

  • Osobně: budova A, přízemí, č. dveří 126
  • E-mailem: centrumpls.ustinadlabem@euc.cz
  • Mobilní telefon: +420 601 556 053, +420 602 533 199 - v případě zaneprázdnění asistentky není nutné volat opakovaně, zavoláme vám co nejdříve zpět, ještě během dne. Případně můžete zaslat požadavek na e-mail viz výše.
  • Pevná linka: +420 477 102 269

Na prohlídku je nutné přinést:

  • Výpis ze zdravotnické dokumentace ne starší než 90 dní. Bez výpisu nebude prohlídka provedena. 
  • Vyplněnou žádost na prohlídku od personalisty společnosti
  • Vzorek moči

V případě, že se nemůžete k prohlídce dostavit v předem domluveném termínu, oznamte to na e-mail Centra pracovnělékařských služeb 24hod předem.

Obory léčby

Toto oddělení spadá pod následující obory léčby:

Lékaři a ordinace

Ordinační hodiny

Po
12:30 - 14:30
Út
7:00 - 12:00
St
7:00 - 12:00
Čt
7:00 - 11:00

Adresa

Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem

Centrum pracovnělékařských služeb, budova A, přízemí

Kontakty

Objednání PLS

+420 477 102 269

Kontaktní osoby

Marcela Hanžlová

Ordinační hodiny

Po
7:30 - 12:00
Út
7:30 - 12:00
St
7:30 - 12:00
Čt
7:30 - 12:00

Adresa

Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem

Praktický lékař, přízemí - budova A

Kontakty

Objednání PLS

+420 477 102 269

Kontaktní osoby

Dagmar Bergrová

Ordinační hodiny

7:30 - 12:00

Adresa

Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem

Praktický lékař, přízemí - budova A

Kontakty

Objednání PLS

+420 477 102 269

Kontaktní osoby

Dagmar Bergrová