Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem
Budova A, přístavek

Objednejte se

Psychiatrie Ústí nad Labem - objednání online nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

;

Naše psychiatrická ambulance provádí komplexní diagnostiku psychiatrických onemocnění a jejich terapii.

Poskytujeme pomoc a podporu v těchto oblastech:

Krizové stavy a těžké životní situace
Nabízíme konzultace a pomoc v životních krizových situacích, při partnerských, rodinných či pracovních problémech.

Závislosti a duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek
Ačkoli nejsme specializovaným pracovištěm pro léčbu návykových onemocnění, provádíme v rozsahu odpovídajícím všeobecné psychiatrii léčbu alkoholové závislosti a případně i drogové problematiky.

Afektivní poruchy
Léčíme afektivní poruchy projevující se depresí nebo mánií.

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy
Tyto poruchy (moderní psychiatrie nepoužívá pojem nemoc, ale porucha) mají společnou příčinu v neúměrném stresu. V současné době jsme svědky jejich strmého nárůstu. Mezi jejich příznaky patří např. deprese a velmi široká škála příznaků, které mohou vypadat jako tělesné onemocnění – např. onemocnění žaludku.

Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy
Tato skupina nemocí patří mezi závažnější psychiatrické diagnózy. Známá je také pod názvem psychózy.

Poruchy osobnosti a chování u dospělých
Projevují se v chování nemocného jedince, které je značně odchylné od normy. Chování může být nepředvídatelné, může mít sklon ke zkratkovitým reakcím. U pacienta se může projevovat  impulzivita, poruchy v oblasti emocí, interpretace okolního světa, chování k ostatním lidem. Patří sem například disociální porucha osobnosti, histrionská porucha osobnosti a další.

Organické duševní poruchy
Skupina onemocnění, kde je příčina v nám známém tělesném onemocnění nebo poškození, například vlivem úrazu.

Porucha příjmu potravy
Poskytujeme také pomoc při poruchách příjmu potravy, jako je mentální anorexie a bulimie.

Fotogalerie

Obory léčby

Toto oddělení spadá pod následující obory léčby:

Lékaři a ordinace

Důležitá upozornění

Nepřítomnost MUDr. Erika Petrovského

ve dnech

9.5. - 10.5.2024

V akutních případech se obraťte na psychiatrickou ambulanci v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Děkujeme za pochopení

Ordinační hodiny

Po
7:00 - 12:00
12:30 - 14:00
Út
7:30 - 12:00
12:30 - 15:00
St
7:30 - 12:00
12:30 - 14:00
Čt
7:00 - 12:00
12:30 - 14:00
7:30 - 12:30

Adresa

Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem

Kontakty

Kontaktní osoby

Sestra Alice Zalabáková