Endoskopický a miniinvazivní program

třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín

;

Nemoci konečníku : k operacím pro nemoci konečníku objednáváme cestou chirurgické ambulance. Po zhodnocení našim lékařem Vám bude vystaven termín k operaci. Dostavíte se s předoperačním vyšetřením od svého praktického lékaře na oddělení. Operace konečníku se provádějí z těchto indikací - hemoroidy, chronické trhliny, abscesy, píštěle a rakovina konečníku. Souhrnný článek ohledně terapie hemoroidální choroby jsme publikovali v časopise Practicus 6/2012.

Operace hemoroidů : provádíme vytětí jednotlivých hemoroidálních uzlů s následným sešitím sliznice konečníku (dle Parkse) nebo u těžších případů vytětí celého růžence hemoroidálních uzlů (dle Whiteheada). Předoperační příprava : den před operací podáváme očistné klysma, v den operace je pacient lačný. Operaci provádíme v celkové anestezii nebo v epidurální anestezii po dohodě s anesteziologem. V pooperačním období jsou bolesti tlumeny analgetiky, pacient si sprchuje několikrát denně konečník. Doba hospitalizace je cca 4-5 dní.

Novinka:    RFITTH operace hemoroidů

Na našem oddělení jsme vyvinuli zcela novou miniinvazivní metodu řešení vyšších stádií hemoroidální choroby. Od roku 2007 provádíme tyto zákroky u vybraných pacientů s velmi dobrými výsledky. Metodu jsme publikovali na národní i mezinárodní úrovni (Rozhledy v chirurgii, Medical tribune, propagační materiály Celon AG Deutschland, časopis Videosurgery) . Na školení k nám jezdí od roku 2009 lékaři i ze zahraničí ( Německo, Polsko, Slovensko ). Spolupracujeme na vývoji metody s firmou Celon AG - divizí firmy Olympus, jež dodává instrumentárium k výkonu. Otevíráme nová cetra pro RFITTH v zahraničí - Szczeczin, Bánovce nad Bebravou

Při intravenózní terapii RFITTH jsou obliterovány pomocí radiofrekvenční energie hemoroidální  cévy. Vysokofrekvenční střídavý proud protéká cévní tkání, která je přiložena k bipolární elektrodě, a zahřeje ji na teplotu přesahující 60 °C. Tím je dosaženo smrštění cévní stěny. Následkem je pak uzavření tkáně a požadované přerušení krevního toku hemoroidální cévou. Injekční stříkačkou je v okolí hemoroidální pleteně aplikováno zředěné anestetikum, díky němuž je pak tento zákrok méně bolestivý a chrání okolní tkáň před přehřátím.

Provedení ošetření: Zákrok je prováděn v krátké celkové narkóze. Po uvedení do narkosy je pacientovi provedena tzv. divulse svěračů tj. zavedeným prstem se mírně roztáhne svěrač v konečníku. Poté je zaveden průhledný proctoskop a jsou detekovány hemoroidální pleteně. Do těchto pletení je zavedena RFITT kanyla a pod kontrolou zraku jsou postupně radiofrekvenčním  proudem obliterovány (zneprůchodněny). Takto ošetřený hemoroid se retrahuje zpět do konečníku a může nadále v těle bez jakýchkoliv obav zůstat. Po zákroku je do konečníku zavedena vaselinová longeta , která se druhý den po operaci vytáhne. Celý zákrok trvá  v průměru asi 20 minut. Pobyt v nemocnici si vyžádá pouze 1-2 dny. Výhodou operace je nízká bolestivost zákroku a rychlý návrat k normální činnosti. Kosmetický výsledek operace závisí na stádiu onemocnění (Stadium III a stadium IV) - viz. obrázek. V pooperačním období je pravidlem nevelké krvácení z konečníku trvající cca 7-10 dní po zákroku. U stadia IV pak je pravidlem otok trvající v průměru 14 - 21 dní po zákroku - viz obrázek. Zbylé kožní výčnělky je možno následně v odstupu od výkonu řešit již ambulantně. Bližší informace sdělíme při objednání.

Operace abscesů a píštělí : operace abscesů se provádějí většinou akutně jelikož pacienti přichází s velkými bolestmi na chirurgickou ambulanci. Operace píštělí se provádějí po předchozím vyšetření ev. nástřiku píštělí pod RTG. Operace se provádějí dle aktuálního nálezu - bližší informace sdělí objednávající lékař. V rámci výzkumu nyní testujeme vhodnost radiofrekvenční ablace chronických píštělí. Tato možnost je nyní ve fázi výzkumu a je možnost v případě zájmu provést i tuto miniinvazivní metodu řešení.

Operace rakoviny konečníku : operace rakoviny konečníku se provádějí 2 způsoby. Pokud je nádor výše než 7 - 10 cm od anu pak lze většinou provést operaci s vytětím nádoru a následným sešitím tlustého střeva koncem ke konci. Pokud je nález blíže k anu pak je nutno provést amputaci konečníku s provedením trvalé stomie (boční vývod tlustého střeva). Předoperačně je pacient chystán projímadly (4 litry Fortransu) . V den operace je pacient přeložen na JIP, kde je zaveden anesteziologem epidurální katetr k tlumení peroperačních a pooperačních bolestí. Poté jsou aplikovány předoperačně antibiotika. V den operace a následně v prvních dnech do obnovení pasáže střevní je pacient na JIP dostává umělou výživu infusemi a ev. čaj. Po obnově střevní pasáže (3.- 4. den) je postupně zatížen stravou a přeložen již na standardní lůžko. Rehabilituje, jsou prováděny převazy rány atd. V závěru hospitalizace je s výsledky provedeno onkologické konzilium, které stanoví následný postup. Po operacích rakoviny konečníku jsou pacienti 5 let dispenzarizováni naší specializovanou ambulancí.    Na našem oddělení je standardně prováděna peroperační metodika lymfatického mapování a biopsie sentinelové uzliny u rakoviny tlustého střeva a konečníku. Díky této metodice je stanoveno exaktní stadium nádoru pro následnou onkologickou léčbu. Tato metodika byla našimi lékaři přednášena a publikována po celém světe. (Montreal, Brusel, Graz - dr.J.Duben Ph.D., prim.dr.J.Gatěk Ph.D.)