doc. MUDr. Jiří Gatěk Ph.D.

Působí v:
Představení:

Člen výboru České chirurgické společnosti, předseda mamologické sekce, společnosti Jana Evagelisty Purkyně, koloproktologické společnosti, gastroenterologické společnosti, Breast Surgical International, International Society of Surgery, I. a II. atestace z všeobecné chirurgie, atestace z onkochirurgie, vědecký titul Ph.D., téma: Sentinelová uzlina u karcinomu prsu, LF MU Brno.

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor všeobecné lékařství, promoval v roce 1974. Atestaci prvního stupně z chirurgie složil v roce 1979 a atestaci druhého stupně v roce 1985. V roce 2003 získal titul Ph.D. na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2015 mu byl udělen titul docent. Pravidelně se vzdělává a účastní odborných konferencí a seminářů. Je členem výboru České chirurgické společnosti, předseda mamologické sekce, společnosti Jana Evangelisty Purkyně, koloproktologické společnosti, gastroenterologické společnosti, Breast Surgical International, International Society of Surgery. Od roku 1990 je primářem chirurgického oddělení EUC Kliniky ve Zlíně. Mezinárodně uznávaný specialista v onkochirurgii karcinomu prsu a vysokoškolský pedagog. Ve své praxi uplatňuje celostní pohled na pacienta.
Ve volném čase se věnuje vnoučatům, chalupaření, lyžování a cyklistice.

Představení:

Člen výboru České chirurgické společnosti, předseda mamologické sekce, společnosti Jana Evagelisty Purkyně, koloproktologické společnosti, gastroenterologické společnosti, Breast Surgical International, International Society of Surgery, I. a II. atestace z všeobecné chirurgie, atestace z onkochirurgie, vědecký titul Ph.D., téma: Sentinelová uzlina u karcinomu prsu, LF MU Brno.

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor všeobecné lékařství, promoval v roce 1974. Atestaci prvního stupně z chirurgie složil v roce 1979 a atestaci druhého stupně v roce 1985. V roce 2003 získal titul Ph.D. na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2015 mu byl udělen titul docent. Pravidelně se vzdělává a účastní odborných konferencí a seminářů. Je členem výboru České chirurgické společnosti, předseda mamologické sekce, společnosti Jana Evangelisty Purkyně, koloproktologické společnosti, gastroenterologické společnosti, Breast Surgical International, International Society of Surgery. Od roku 1990 je primářem chirurgického oddělení EUC Kliniky ve Zlíně. Mezinárodně uznávaný specialista v onkochirurgii karcinomu prsu a vysokoškolský pedagog. Ve své praxi uplatňuje celostní pohled na pacienta.
Ve volném čase se věnuje vnoučatům, chalupaření, lyžování a cyklistice.