MUDr. Květoslav Lajmar

Působí v:
Představení:

Vystudoval LF UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), promoval v roce 1985. I. atestaci v oboru všeobecné chirurgie složil v roce 1988, II. atestaci ve stejném oboru v roce 1996. Je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání lékařů vydávaného ČLK.

Pravidelně se vzdělává četbou odborných prací a časopisů i účastí na odborných konferencích a seminářích chirurgického, angiologického a flebologického zaměření.

Od roku 1990 se zaměřil na problematiku cévních onemocnění hlavně dolních končetin, vede cévní chirurgickou ambulanci a v operativě kromě zkušeností s cévně-rekonstrukční chirurgií se zaměřuje hlavně na problematiku operací křečových žil dolních končetin včetně moderních laserových metod, následně pak také sklerotizací všech typů varixů. 

Ve volném čase se rád věnuje rekreačnímu sportu, hlavně však našim psům. Rád cestuje či relaxuje na chatě.

 

Představení:

Vystudoval LF UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), promoval v roce 1985. I. atestaci v oboru všeobecné chirurgie složil v roce 1988, II. atestaci ve stejném oboru v roce 1996. Je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání lékařů vydávaného ČLK.

Pravidelně se vzdělává četbou odborných prací a časopisů i účastí na odborných konferencích a seminářích chirurgického, angiologického a flebologického zaměření.

Od roku 1990 se zaměřil na problematiku cévních onemocnění hlavně dolních končetin, vede cévní chirurgickou ambulanci a v operativě kromě zkušeností s cévně-rekonstrukční chirurgií se zaměřuje hlavně na problematiku operací křečových žil dolních končetin včetně moderních laserových metod, následně pak také sklerotizací všech typů varixů. 

Ve volném čase se rád věnuje rekreačnímu sportu, hlavně však našim psům. Rád cestuje či relaxuje na chatě.