prim. MUDr. Jiří Duben Ph.D.

prim. MUDr. Jiří Duben Ph.D.
Působí v:
Představení:

Člen České chirurgické společnosti, společnosti Jana Evagelisty Purkyně, koloproktologické společnosti, I. a II.atestace z všeobecné chirurgie, atestace z onkochirurgie, vědecký titul Ph.D., téma: Lymfatické mapování a biopsie sentinelové uzliny u kolorektálního karcinomu, LF MU Brno, president Skalpelteamu.

Vystudoval I. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, promoval v roce 1994. Atestaci v oboru všeobecná chirurgie I. stupně složil v roce 1997. Atestaci II. stupně v roce 2002. Doktorandské studium ukončil v roce 2009 na téma Lymfatické mapování a biopsie sentinelové uzliny u kolorektálního karcinomu. Atestaci z onkochirurgie se specializací na chirurgii trávicího traktu a chirurgii prsu složil v roce 2013. Je držitelem primářské licence ČLK. Je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání ČLK. Je členem výboru společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve Zlíně. Je prezidentem Skalpelteamu. Je autorem metody RFITTH – radiofrekvenční operace hemoroidů. Pravidelně pořádá vzdělávací mezinárodní semináře k RFITTH. Pravidelně se vzdělává a účastní odborných konferencí a seminářů. Autorem odborných článků v českých i mezinárodních časopisech. Přednášel na světových chirurgických kongresech v Bruselu 2001 a v Montrealu 2009. Byl spoluautorem posterů na světových chirurgických kongresech: 1999 Vídeň, 2001 Brusel, 2003 Bangkok, 2005 Durban, 2007 Montreal, 2009 Adelaide, 2011 Yokohama, 2013 Helsinki, 2015 Bangkok, 2017 Ženeva. Dále je autorem posteru na ISW 2019 Krakov. Vyučoval chirurgii na Univerzitě T. Bati fakultě humanitních studií, nyní je zkoušejícím státních závěrečných zkoušek. Vyučoval plastickou anatomii na Vyšší odborné škole umění ve Zlíně. Je lékařem hokejistů Zlín, trenérem tenisu a sjezdového lyžování III. třídy. Ve volném čase sportuje a věnuje se rodině.

Představení:

Člen České chirurgické společnosti, společnosti Jana Evagelisty Purkyně, koloproktologické společnosti, I. a II.atestace z všeobecné chirurgie, atestace z onkochirurgie, vědecký titul Ph.D., téma: Lymfatické mapování a biopsie sentinelové uzliny u kolorektálního karcinomu, LF MU Brno, president Skalpelteamu.

Vystudoval I. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, promoval v roce 1994. Atestaci v oboru všeobecná chirurgie I. stupně složil v roce 1997. Atestaci II. stupně v roce 2002. Doktorandské studium ukončil v roce 2009 na téma Lymfatické mapování a biopsie sentinelové uzliny u kolorektálního karcinomu. Atestaci z onkochirurgie se specializací na chirurgii trávicího traktu a chirurgii prsu složil v roce 2013. Je držitelem primářské licence ČLK. Je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání ČLK. Je členem výboru společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve Zlíně. Je prezidentem Skalpelteamu. Je autorem metody RFITTH – radiofrekvenční operace hemoroidů. Pravidelně pořádá vzdělávací mezinárodní semináře k RFITTH. Pravidelně se vzdělává a účastní odborných konferencí a seminářů. Autorem odborných článků v českých i mezinárodních časopisech. Přednášel na světových chirurgických kongresech v Bruselu 2001 a v Montrealu 2009. Byl spoluautorem posterů na světových chirurgických kongresech: 1999 Vídeň, 2001 Brusel, 2003 Bangkok, 2005 Durban, 2007 Montreal, 2009 Adelaide, 2011 Yokohama, 2013 Helsinki, 2015 Bangkok, 2017 Ženeva. Dále je autorem posteru na ISW 2019 Krakov. Vyučoval chirurgii na Univerzitě T. Bati fakultě humanitních studií, nyní je zkoušejícím státních závěrečných zkoušek. Vyučoval plastickou anatomii na Vyšší odborné škole umění ve Zlíně. Je lékařem hokejistů Zlín, trenérem tenisu a sjezdového lyžování III. třídy. Ve volném čase sportuje a věnuje se rodině.

Poslední články autora

Lipomy – příčiny, projevy a léčba

Lipom je nezhoubný tukový nádor neboli tuková bulka. Jedná se o měkký, při dotyku se pohybující a většinou nebolestivý výrůstek, který obvykle vzniká v podkoží. Může se teoreticky objevit v důsledku poranění, ale častěji vzniká spontánně, tedy bez zjevné příčiny – samostatně či v seskupení a prakticky v jakékoliv oblasti s tukovou vrstvou. Jak a kde se lipomy tvoří, jak je rozpoznat a jak se jich bezpečně zbavit?

více

Zánět slepého střeva: Jaké jsou příčiny, příznaky a léčba

Slepé střevo je část tlustého střeva, přičemž akutní zánět slepého střeva je zánět jeho červovitého výběžku. Jde o náhlou příhodu břišní, která nejčastěji postihuje děti a mladistvé ve věku 10 až 15 let. Často jde o život ohrožující stav zpravidla vyžadující rychlý chirurgický zákrok. Co je vlastně slepé střevo, kde zanícený slepák bolí, jaké jsou další příznaky jeho zánětu a jak probíhá léčba/operace?

více