Služby

Poradenství

Prodej kosmet. přípravků a doplňkového sortimentu

Prodej volně prodejných přípravků

Příprava léčiv. přípravků u nichž není vyžadována sterilita

Výdej na žádanky pro zdravot. zařízení ambulantní péče

Výdejní činnost pro veřejnost