Huťská 211
272 80 Kladno
EUC Klinika Kladno - 1. patro

Objednejte se

EUC Mamocentrum Kladno Kladno - objednání online nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

;

Naše oddělení je jedním ze sítě akreditovaných screeningových pracovišť v ČR zaměřených na diagnostiku a léčbu zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Pracoviště musí splňovat vysoké nároky jak na kvalifikaci lékařů a radiologických asistentů, tak na technické vybavení. Unikátní jsem v tom, že jako jediné pracoviště ve Středočeském kraji nabízíme komplexní péči, tedy nejen diagnostiku, ale i následnou chirurgickou a onkologickou léčbu. Tato úzká mezioborová spolupráce zajišťuje pacientkám vysoký komfort.

Komplexnost péče

V případě potřeby operace má pacientka možnost chirurgický výkon absolvovat přímo na naší klinice stejně jako onkologickou léčbu, která v drtivé většině probíhá ambulantně. Pravidelně u nás probíhá setkání všech odborníků (mamodiagnostika, chirurga a onkologa), kteří se na léčbě podílí. Tento mezioborový tým se schází nejen na počátku léčby, ale dle potřeby i v jejím průběhu. Výsledkem je cílená léčba s maximálním efektem a zohlednění potřeb pacientky(a).

Náš přístup ke screeningovým vyšetřením

Obecně screening znamená vyhledávání onemocnění ve zdravé populaci, v případě mamografického screeningu jde o vyhledávání pacientek s nádory v prsu.

V případě abnormálního obrazu na MMG snímcích následuje dovyšetření. Na tato dovyšetření (doplňující mamografické snímky, ultrazvuk) klientku dovoláváme. Zhruba ve 40-ti procentech případů dalším vyšetřením zjistíme, že abnormální obraz byl způsoben vazivovou tkání, hormonální změnou či trochu jiným polohováním prsu při provádění mamografie, než tomu bylo u předchozího vyšetření. V případě podezřelého nálezu provádíme biopsii (odebrání vzorku tkáně k histologickému ověření).

Pacientky, u kterých histologické vyšetření prokáže  nezhoubný (benigní) nález, ve většině případů nejsou operovány a jsou převážně vráceny zpět  do screeningu s tím, že by po dvou letech měly přijít na mamografii znovu, pokud se nevyskytne nějaký problém.

K operaci jdou ze screeningu zejména pacientky, které mají histologicky prokázaný rakovinný proces v prsu nebo v podpaží. Pacientky, u kterých zjistíme histologicky nejednoznačnou  lézi  s různými atypiemi (oblast prekanceróz, tj. potencionálně rizikových oblastí), jsou operovány také – těchto případů je však minimální počet.

Fotogalerie

Obory léčby

Toto oddělení spadá pod následující obory léčby:

Lékaři a ordinace