Ultrazvukové vyšetření (sono)

;

Ultrazvuk je vhodný zejména pro šetrné vyšetřování prsů mladých žen před 40  rokem, kde většinou v prsu převažuje žlázová složka nad tukovou tkání. Je metodou volby u žen těhotných a kojících, dalším využitím ultrasonografického vyšetření je detailní hodnocení stavu implantátů po plastických operacích.

Ultrazvuk je rovněž vhodný v mezidobí mezi dvěma preventivními mamografickými vyšetřeními v případě  vyššího podílu žlázové složky.

Preventivní ultrazvukové vyšetření, tzn. vyšetření  bezpříznakových žen či žen, kde není podezření na závažné onemocnění, není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a žena si toto vyšetření hradí sama   (viz ceník). Preventivní USG je obecně doporučováno každé dva roky, v době mamografického vyšetření není nutné ultrazvuk současně provádět pokud to nevyžaduje nález na mamografických snímcích.

  • Pokud si vyšetření hradíte, nepotřebujete žádanku.

V případě závažných obtíží, nebo podezření na zhoubný proces Vám žádanku na ultrazvukové/mamografické vyšetření napíše  Váš gynekolog, praktický lékař nebo  chirurg v prsní poradně. V tomto případě se jedná o diagnostické vyšetření a je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

  • Na vyšetření je nutné se objednat na tel. č. 312 619 127,128

Fotogalerie