Klášterní 2/117
460 01 Liberec

Objednejte se

EUC Mamocentrum Liberec Liberec - objednání online nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

Zavolejte nám

+420 485 312 199

pro objednání

;

EUC Klinika Liberec provozuje akreditované mamografické centrum zaměřené na diagnostiku onemocnění prsu. V rámci akreditace musí pracoviště splňovat náročná kritéria týkající se zdravotnické techniky, personálního zajištění i odborné praxe lékařů a laborantů.

Centrum každoročně podstupuje kontrolu kvality a při pravidelném ročním hodnocení screeningových center pro nemoci prsů bylo již šestkrát za sebou zařazeno mezi 5 nejlepších center v republice. Hodnotí se několik indikátorů kvality, včetně záchytu těch nejmenších karcinomů. Vybavení mamocentra patří ke světové špičce. Stejnými přístroji jsou vybavena nejlepší česká i zahraniční špičková mamodiagnostická pracoviště.

Provádíme tato vyšetření:

Mamografické vyšetření

Mamografické vyšetření je v podstatě rentgen prsu, který je schopen zachytit patologické změny v prsní tkáni. Vyšetření slouží k zachycení zhoubných nádorů v prsu, které, pokud jsou objeveny v počátečním stadiu, jsou velmi dobře léčitelné. Naše mamocentrum je vybaveno nejmodernějším mamografem s minimální dávkou záření a s mimořádně dobrými zobrazovacími schopnostmi. Mamografické snímky navíc posuzují lékaři s dlouhodobou praxí, a co se týče počtu zachycených nádorů, patříme v ČR mezi centra s nejlepšími výsledky.

Ultrazvuk (sono) prsů

Ultrazvuk je ideálním doplňujícím vyšetřením k mamografii a kombinací obou těchto metod zvyšujeme kvalitu diagnostiky. Pomáhá v případech, kdy je snímek z mamografu kvůli hustotě prsní tkáně nepřehledný. Slouží také k rozlišení nejasného ložiska.

Lokalizace ložisek

Jedná se o krátký ambulantní miniinvazivní výkon, při kterém pod kontrolou ultrazvuku nebo mamografu označujeme podezřelá ložiska v prsu uhlíkem či drátem. Zákrok se provádí před plánovanou operací nebo tzv. předléčebnou chemoterapií, která je nutná před operací.

Biopsie – odběr vzorků tkáně

Naše radiodiagnostické pracoviště provádí tzv. core cut biopsie. Jedná se o krátký ambulantní miniinvazivní výkon, při kterém se cíleně odebere podezřelá tkáň z prsu tenkou jehlou v lokálním umrtvení, pod cílenou kontrolou ultrazvuku, který je odeslán k histologickému rozboru.

Punkce cysty

Jedná se o krátký ambulantní miniinvazivní výkon, cílené nasátí tekutinové kolekce, zpravidla cyst, v lokálním umrtvení a s odesláním na cytologické vyšetření.

Duktografie

Jde o vyšetření mlékavodů prostřednictvím mamografu s použitím kontrastní látky. Provádí se při patologické sekreci z prsu.

Kolik stojí vyšetření v mamocentru?

Ženam od 45 let hradím jednou za dva roky preventivní mamografické vyšetření zdravotní pojišťovny. Preventivní vyšetření mimo tato pravidla si ženy hradí samy. Mamografické vyšetření stojí 1200,- Kč, ultrazvukové vyšetření prsů stojí 900,- Kč. 

Obory léčby

Toto oddělení spadá pod následující obory léčby:

Lékaři a ordinace

Ordinační hodiny

Po
7:00 - 12:30
Út
7:00 - 12:30
St
7:00 - 12:30
Čt
7:00 - 12:30
7:00 - 11:30

Adresa

Klášterní 2/117
460 01 Liberec

B048, přízemí, vchod B (IV.)

Kontakty

pro objednání

+420 485 312 199

Kontaktní osoby

Screeningové vyšetření je dostupné pouze pro ženy od 45 let.
Na vyšetření je nutná žádanka od lékaře.
Na vyšetření je nutné se objednat (telefonicky či online)

Ordinační hodiny

Po
7:00 - 11:00
Út
7:00 - 11:00
St
7:00 - 11:00
Čt
7:00 - 11:00
7:00 - 11:00

Adresa

Klášterní 2/117
460 01 Liberec

C130, 1. patro (2.NP)

Kontakty

pro objednání

+420 485 312 199

Kontaktní osoby

Indikovaná mamografie - Pokud nemáte na žádance napsáno preventivní či screeningová mamografie nebo pokud je Vám méně než 45 let - DOSTAVTE SE BEZ OBJEDNÁNÍ 7-10,30

Ordinační hodiny

Po
7:00 - 11:00
Út
7:00 - 11:00
St
7:00 - 11:00
Čt
7:00 - 11:00
7:00 - 11:00

Adresa

Klášterní 2/117
460 01 Liberec

C130, 1. patro (2.NP)

Kontakty

pro objednání

+420 485 312 199

Kontaktní osoby

Sono prsů - provádíme bez objednání každý den 7-10,30.
Pokud nemáte žádanku od lékaři, je možné si vyšetření uhradit - 900,-Kč - PŘIJÍMÁME POUZE HOTOVOST.