Anesteziologie a resuscitace

Anesteziologie a resuscitace slouží operačním oborům. Zahrnuje přípravu na operaci, vedení anestezie během operačního výkonu a pooperační péči.

Před operací se vyhodnocují rizika anestezie a hledá se optimální forma anestezie pro určitý výkon a pacienta. Během operace anesteziolog tlumí bolest, vědomí, kontroluje a udržuje životní funkce pacienta, bezprostředně po operaci sleduje pacientův stav. Součástí anesteziologie je i péče o pacienty v kritickém stavu, jimž hrozí akutní selhání životních funkcí. V EUC najdete anesteziologicko-resuscitační oddělení ve všech zařízeních, která se věnují lůžkové operační péčí, tedy v Nemocnici Frýdlant, EUC Klinice Kladno a Nemocnici Atlas.