Bolest zubů – nejčastější příčiny, léčba a prevence

26. července 2023

Bolest zubů – nejčastější příčiny, léčba a prevence

Za bolestí zubů může stát řada příčin – zvýšená citlivost zubů, kaz, zánět zubu či dásní, komplikace s prořezáváním a další. Někdy se objevuje též po stomatologickém zákroku, vzácněji pak souvisí například se zánětem vedlejších nosních dutin. V článku najdete popis nejčastějších příčin bolesti zubů a doporučení, jak při atacích bolesti postupovat i jak jim nejlépe předcházet.

Možné příčiny bolesti zubů

Absolutně nejčastějším faktorem bolesti v dutině ústní je zubní kaz a komplikace s ním spojené. Bolest však často způsobuje též zvýšená citlivost zubů, zánět dásní či zubu (zánět zubní dřeně), úrazy zubů, komplikace při prořezávání zubů, stavy po vrtání či trhání zubů, onemocnění sliznic dutiny ústní (afty, vředy, dekubity například od protéz atd.), případně vrozené vývojové vady tvorby skloviny a dentinu (zubovina čili jedna ze tří tvrdých zubních tkání).

S bolestí zubů a dutiny ústní se setkáváme také u neuralgií (jako příznak doprovázející některá onemocnění související s podrážděným/poškozeným nervem), dále u nemocí paranazálních dutin, poškození čelistního kloubu, cyst, novotvarů, onemocnění slinných žláz a projevů některých celkových onemocnění v dutině ústní (herpetické infekce, virová onemocnění horních cest dýchacích, některé krevní choroby, krvácivé stavy).

 

Nejčastější příčiny bolesti zubů

Zvýšená citlivost zubů

Nepříjemná citlivost zubů je častým problémem. Projevuje se jako reakce na teplé, chladné či například sladké akyselé nápoje i potravu. Zpravidla jde o krátkou, několikavteřinovou a intenzivní bolest. Příčinou přecitlivělosti pak mohou být například: 

 • obnažené zubní krčky při paradentóze či špatném postavení a přetěžování zubů,
 • úbytek skloviny či zubní kaz,
 • staré výplně nebo celkově špatný stav chrupu. 

Vhodné je pravidelně čistit zuby, zvolit správnou techniku čištění zubů, používat měkké a šetrné kartáčky a nepřehánět to s kyselým ovocem. Pokud se však citlivost projevuje velmi silnou bolestí, je na místě návštěva zubaře, který stanoví původ bolesti a zahájí případnou léčbu.

Zubní kaz je infekční onemocnění tvrdých zubních tkání (sklovina, dentin, cement), které vzniká v důsledku narušení skloviny a následného poškození tkáně zubu působením bakterií. Jde o nejčastější příčinu bolesti zubů.

Zubní kaz

„Zubní kaz je infekční onemocnění tvrdých zubních tkání (sklovina, dentin, cement), které vzniká v důsledku narušení skloviny a následného poškození tkáně zubu působením bakterií. Jde o nejčastější příčinu bolesti zubů. Důvodem vzniku kazu jsou bakterie zubního plaku, které pokrývají povrch skloviny, metabolizují sacharidy za vzniku organických kyselin, které odvápňují sklovinu a snižují tak její tvrdost," vysvětluje MUDr Martin Lívanec, stomatolog z EUC Kliniky Plzeň.

Ke vzniku zubního kazu je třeba bakteriálního agens, přítomnosti zkvasitelných cukrů a určitého času, po který kombinace těchto složek působí na zub. Zubní kaz začíná odvápněním tvrdých zubních tkání (demineralizace) kyselinami, které se tvoří ze sacharidů přítomných ve stravě činností mikroorganismů ústní dutiny. V další fázi vývoje kazu pak za spoluúčasti proteolytických mikroorganismů dochází k rozpadu organických substancí zubu. Pokud zubní kaz zasahuje pouze sklovinu, může být tento proces v některých případech reverzibilní, protože sklovina je schopna za určitých okolností se opět mineralizovat (remineralizace). Pokud nepříznivé podmínky trvají, postupuje demineralizace do hlubších vrstev skloviny a postihuje další části zubu – dentin. Vznik zubního kazu tedy znamená dysbalanci v dutině ústní, kdy demineralizace převáží nad remineralizací.

Pokud tento mechanismus není přerušován a minimalizován pravidelným čištěním, profesionální dentální hygienou, úpravou dietního režimu a zvyšováním odolnosti skloviny, dochází k rozkladu tvrdých zubních tkání a jejich postupné nevratné destrukci. Neošetřený kaz postupuje do hloubky a vede k zánětu zubní dřeně (viz níž), ztrátě vitality zubu a může též způsobit vážné komplikace v podobě kolem čelistního zánětu.

V časném stadiu se kaz neprojevuje, později reaguje bolestí například na skus, sladké, slané, kyselé a studené.Není-li kaz včas léčen, později dochází k viditelnému narušení zubní skloviny v místě kazu. Typická je křídově bílá skvrna šířící se postupně do hloubky. Lékař může kaz odhalit i v raném stadiu, a to pomocí rentgenu nebo laseru. Léčba zde spočívá v odvrtání kazu a vyplnění vzniklého otvoru plombou.

 

Foto: Unsplash.com

 

Zánět zubu

Další příčinou bolesti zubů je zánět zubu čili zánět zubní dřeně (pulpitida). Jde o stav, kdy se organismus brání proti mikroorganismům a toxinům nahromaděným v zubní dřeni (centrální výplň zubu). Receptory v zubní dřeni procházejí skrz kořenové kanálky, kudy vedou hlavní cévy a nervy zubu, které bolest přenášejí.

Zánět zubní dřeně většinou vzniká jako následek neléčeného zubního kazu. Hlavní příčinou zánětu zubu je tedy bakteriální infekce postupující zubní dření a infikující cévy i nervy dřeně. Zánět zubní dřeně se obvykle projevuje následovně: 

 • silná pulzující bolest zubu, často těžko lokalizovatelná,
 • bolest může vystřelovat podél čelisti do ucha či spánku,
 • graduje v noci a analgetika často neúčinkují,

„Někdy je však zánět zubu bezbolestný a bezpříznakový, odumře-li zub, hovoříme o nekróze a gangréně zubní dřeně (infikovaná nekróza).  Proto je vhodné nezanedbávat preventivní prohlídky. V případech, kdy, již došlo k poškození zubní dřeně – pulpy, je třeba dřeň odstranit, kořenový kanálek zbavit nekrotické nebo gangrenózní pulpy, řádně ho vyčistit, rozšířit a zaplnit kořenovou výplní. Po tomto tzv. endodontickém ošetření může zub dále sloužit a plnit svoji funkci. Pokud se k ošetření nedostavíte, dochází časem k šíření infekce skrze kořenové kanálky do okolí hrotu kořene zubu, které může vyústit až k život ohrožujícím komplikacím," říká MUDr. Lívanec z EUC Kliniky Plzeň.

 

Zánět dásní

Zánět dásní (gingivitida) patří mezi nejčastější onemocnění ústní dutiny. Jde o infekci vyvolanou bakteriemi zubního plaku, který se postupně vytváří na zubech i dásních. Tělo se zde brání zánětem projevujícím se snadným krvácením dásní. Dásně též otékají, jsou zanícené, podrážděné a zarudlé.  

Pomocí správné ústní hygieny a pomůcek pro čištění zubů i mezizubních prostorů se však lze zánětu dásní snadno zbavit. Gingivitida představuje běžnou zdravotní komplikaci, se kterou se potýká až 90 % dospělé populace. Pokud se však pacient o své zuby a dásně dostatečně nestará, může se onemocnění rozvinout až v parodontitidu.

Foto: Unsplash.com

 

Zánět dásní a bolest zubů v těhotenství

Zánět dásní, zde tedy tzv. těhotenská gingivitida, patří i mezi nejčastější spouštěče bolesti zubů během těhotenství. Postihuje především ženy, které měly zánětlivé změny na dásních již před početím. Zvýraznění zánětu dásní v tomto případě vychází ze zvýšené citlivosti dásní vlivem hormonů estrogenu (snižuje odolnost gingivy) a progesteronu (podporuje rozvoj zánětlivých parametrů). Krvácivost z dásní je zde mnohem výraznější než před těhotenstvím. V prvním trimestru se navíc přidává dávivý reflex s nevolnostmi a zvracením, kdy kyselé šťávy zvyšují pH v ústech a toto prostředí narušuje zubní sklovinu, tzn. zvýšené riziko vzniku kazu.

 

Prořezávání zubů moudrosti

Příčinami bolesti zde může být například fakt, že se zub (nejčastěji dolní osmička) do úst nevejde, korunka je překrytá dásní a okolo se začnou vytvářet záněty. Ty mohou přejít až v otok s horečkou, hnisavou sekrecí, omezené otevírání úst – tento stav se nazývá dentitio difficilis a může být značně bolestivý. 

Dalším problém může vzniknout, pokud se neprořezaný zub zkazí a následně dojde k zanícení nervu, přičemž opět vzniká bolest. Oba tyto problémy pak souvisí se špatnou hygienou, je-li zub přerostlý dásní a vznikne-li kolem něj tzv. kapsa, vlastně jej ani nelze správně očistit. Nejsnazší řešení je zde chirurgická extrakce zubu.

 

Zánět trojklanného nervu

V tomto případě je bolest až nesnesitelná a dokáže člověka úplně paralyzovat. Je zde stěžejní, jaká část nervu byla postižena. Podle toho se pak projeví i obtíže, kterými mohou být:

 • snížená/zvýšená citlivost, až palčivost,
 • někdy dochází až ke ztrátě vnímání citu v inervované oblasti,
 • poruchy funkce žvýkacích svalů – pokud jsou poškozená vlákna inervující svaly,
 • většinou je bolest jednostranná,
 • trigger zone – (zóny spouštění) místa, kde se dotykem vyvolá typický záchvat neuralgie.
U zánětu trojklaného nervu je důležité neprodleně diagnostikovat příčinu a poté naordinovat léčbu.

Foto: Unsplash.com

 

Mrtvý zub

Dojde-li k odumření živé složky uvnitř kořenového kanálku, jedná se o tzv. mrtvý zub. Živá složka je tvořena cévami a nervy – cévy přivádějí do zubu živiny a kyslík a odvádějí škodliviny. Právě kvůli nervovým zakončením zub reaguje na chlad, teplo nebo bolest.

Mrtvý zub pacienta většinou neobtěžuje. Až kontaminace bakteriemi způsobí, že infekce postupuje skrze kořenové kanálky do okolí hrotu kořene zubu. Takový zub bolí na skus, pacient subjektivně udává pocit “povystouplého zubu”, s postupující infekcí se přidává zduření v oblasti hrotu kořene a následný otok, který se může šířit do okolních měkkých tkání kolem čelistí – kolemčelistní zánět.

Prevence spočívá zejména v řádné hygieně dutiny ústní, správné technice čištění zubů a používání mezizubního kartáčku. Tím se vyvarujeme vzniku zubního kamene a kazu, který může být prvním krokem pro odumření zubu. Podstatné je také léčit i zánětlivá onemocnění ostatních částí těla. Mezi nejčastější příčiny mrtvého zubu tedy patří:

 • neléčený zubní kaz – zánět poškodí cévy a nervy natolik, že odumřou,
 • úraz nebo zánět čelisti, dásně, či okostice.

 

Další příčiny bolesti zubů

 • bolest zubu po vrtání či trhání,
 • zánět vedlejších nosních dutin,
 • vypadlé výplně,
 • vyražení (luxace) zubu při úrazu.

 

Co dělat při akutní bolesti zubů?

Bolest zubu obvykle neodezní samovolně a postupně se zhoršuje. Jakmile se tedy objeví, je na místě se ihned objednat k zubaři, přičemž při velmi silné bolesti například mimo ordinační hodiny je možné navštívit zubní pohotovost. Neprodlená návštěva zubaře je nutná také při známkách infekce (otok, zarudnutí dásně, horečka, zimnice a třesavka).

Pohotovost bývá zajištěna ve větších, většinou krajských městech, někdy ji zajišťují krajské nemocnice, jindy soukromé ordinace, kde je však i v těchto případech mnohdy nutné počítat s finanční úhradou min. části nákladů. Dočasnou úlevu přinesou například studené obklady a léky proti bolesti (viz níže).

Foto: Unsplash.com

 

Léky na bolest zubů

Při akutní bolesti zubů lze aplikovat různá dočasná opatření, léky na bolest, případně některé babské rady. Tato doporučení jsou však pouze dočasná, skutečnou léčbu příčin bolesti musí vždy stanovit zubní lékař.

 • lze užít volně prodejné léky proti bolesti obsahující ibuprofen,
 • při bolestech zubů v těhotenství, příp. například u osob s vysokým tlakem či onemocněním žaludku jsou vhodnější léky na bolest zubů obsahující paracetamol,
 • pokud se objeví bolest zubu v noci, ideální jsou přípravky s obsahem naproxenu s dlouhým účinkem,
 • analgetika a jiné léky na bolest neužívat bezprostředně před návštěvou zubařské pohotovosti – mohly by ztížit stanovení správné diagnózy,
 • při trvalém užívání jistých léků či po užití analgetik přinést seznam těchto léků do ordinace,
 • doporučuje se nepožívat velmi studené či teplé potraviny a nápoje, omezit alkohol, kávu a kouření,
 • pomoci na bolest může výplach úst vlažnou vodou či odvarem z heřmánku,
 • při začínajícímu otoku lze přikládat na tvář studené obklady,
 • při nadměrném krvácení po extrakci zubu, které neustane do 30 minut, je nutné vyhledat odbornou pomoc,
 • při zánětu dásní mohou dočasně pomoci vlažné výplachy roztokem s chlorhexidinem, heřmánkem nebo šalvějí,

 

Co na bolest zubů u dětí?

Zde je třeba zmínit především prořezávání zoubků. Bolavé dásně miminka během prořezávání lze mazat gelem s lokálně znecitlivujícím a protibolestivým efektem, pomoci může i vychlazené kousátko. Pokud je i po použití gelu či obkladu dítě stále neklidné, lze podat léčiva proti bolesti a horečce například s paracetamolem ve formě sirupu. V případě pochybností se však vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

 

Prevence bolesti zubů

Nejdůležitější je zde důsledná každodenní dentální hygiena. Zuby čistěte min. dvakrát denně zubní pastou s fluorem. Hůře dostupná místa čistěte jednosvazkovým zubním kartáčkem a mezizubní prostory pomocí mezizubních kartáčků či například dentální nitě. Pomůcky a přípravky vždy vybírejte dle svých specifických potřeb.

„Dále je na místě omezit konzumaci potravin a nápojů s vysokým obsahem cukru, dbát na vyváženou stravu s dostatkem vitamínů a minerálů, pravidelně podstupovat preventivní zubní prohlídky a též navštěvovat profesionální dentální hygienu. Naučte zásady ústní hygieny i své děti již od útlého věku. Pokud vás či vaše potomky přepadne bolest zubů, neodkládejte návštěvu zubaře,“ uzavírá MUDr. Lívanec z EUC Kliniky Plzeň.

Obrátit se můžete také na odborníky z klinik EUC.

Lékaři a ordinace EUC

Často kladené otázky

Nejčastějším faktorem bolesti je zde zubní kaz a komplikace s ním spojené. Bolest však způsobuje i zvýšená citlivost zubů, zánět zubu (zubní dřeně) či dásní, úrazy zubů, prořezávání, stavy po stomatologickém zákroku, onemocnění sliznic dutiny ústní, případně vrozené vývojové vady tvorby skloviny a dentinu.

Zánět zubu neboli zánět zubní dřeně je stav, kdy se organismus brání mikroorganismům a toxinům nahromaděným v zubní dřeni. Většinou vzniká jako následek neléčeného kazu a mezi příznaky může patřit silná pulzující bolest, která může vystřelovat do ucha či spánku, často těžko lokalizovatelná, graduje v noci a analgetika často neúčinkují.

Sáhnout můžete po volně prodejných lécích proti bolesti s obsahem ibuprofenu. Při faktorech jako těhotenství, vysoký tlak, onemocnění žaludku či u dětí jsou vhodnější léky s paracetamolem. Pokud se bolest objeví v noci, ideální jsou přípravky s obsahem naproxenu, který uleví od bolesti až na 12 hodin. Léky je nutné užívat jen v souladu s příbalovým letákem a dočasně. Skutečnou léčbu příčin bolesti musí vždy aplikovat zubní lékař.

Související články