18. listopadu 2019

Jak nově v péči o pacienty v ambulantní sféře? Odpověděla 4. celostátní konference ambulantní péče

Již počtvrté se zdravotnická skupina EUC stala generálním partnerem celostátní konference ambulantní péče. Letošní ročník se věnoval kardiologii, gastroenterologii, onkologii, psychologii a virtuální klinice. Konferenci doplnily také dva workshopy zaměřené na radiodiagnostiku a kardiopulmonální resuscitaci. Atraktivním doplněním celé akce byla také beseda se záchranářem na téma Záchranář v ambulanci.

Blok Nové trendy otevřela prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA s příspěvkem Očkování z pohledu imunologa. O transformaci primární péče hovořil Ing. David Šmehlík, MHA. Virtuální kliniku EUC představil Mgr. Daniel Soukup, MBA. Blok zakončil doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. s referátem o využití poznatků humánní chronobiologie v klinické praxi.

V bloku Kardiologie vysvětlil MUDr. Miloš Dobiáš, jak zdravě hřešit, na otázku Kam kráčíš česká kardiologie? odpověděl prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC.

Gastroenterologii se věnovaly čtyři příspěvky. MUDr. Michal Pročke vystoupil s tématem Cholelitiáza – žlučové kameny v každodenní praxi. MUDr. Petra Rycková se věnovala tématu NASH (nealkoholická steatohepatitida) a screeningu hepatocelulárního karcinomu, dále pak akutní divertikulitidě a sekundární prevenci. O refluxní chorobě jícnu a bráničním dýchání hovořil MUDr. Petr Brandtl.

Bloky Onkologie a Psychologie měly tři zástupce. O protonové radioterapii v léčbě karcinomu prsu informovala přítomné MUDr. Andrea Pásztorová. O komunikaci s onkologickým pacientem, jeho blízkými a psychohygieně promluvila Mgr. Marie Zemanová. Adiktologii z pohledu krátké intervence představil Mgr. Aleš Kuda.

Účastníky zaujaly také dva workshopy a beseda. První workshop byl zaměřen na nácvik základních resuscitačních postupů využitelných v ambulantní sféře pod vedením lektora s certifikací ALS (Advanced Life Support) od ERC. Výcvik probíhal na nejnovějším typu simulátoru SimMan 3G od firmy S&T (Bc. Zdeněk Jindříšek, DiS. a Mgr. Kristýna Fejfarová). Druhý workshop nabídl zájemcům odpovědi na otázky, co nabízí moderní RDG pracoviště, zda funguje digitální rentgen jako mobil nebo jestli je digitální rentgenové záření méně škodlivé. Při besedě na téma „Záchranář v ambulanci“ byli návštěvníci informováni o tom, jak připravit akutního pacienta k převozu sanitkou (Vít Samek a Ondřej Jégl). 

V rámci konference byly již tradičně předány výroční ceny profesora MUDr. Františka Kölbela ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS PRO ZDRAVOTNICTVÍ EUC. K tomuto ocenění jsou nominováni zdravotníci nejen pro jejich přínos v oblasti medicíny, ale i v ostatních oblastech profesního života, jako je kolegialita, nasazení či nadšení v práci a inovace. V kategorii LÉKAŘ získal toto ocenění MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří, a v kategorii NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL byla zvolena Jindřiška Chocholová z EUC Kliniky Ústí nad Labem.

Ceny předala MUDr. Barbara Taušová, MBA, odborná garantka konference a vedoucí lékařka a jednatelka kliniky Canadian Medical, společně s generálním ředitelem zdravotnické skupiny EUC Ing. Václavem Vachtou.

 

Fotogalerie

Související články

EUC Klinika Ústí nad Labem otevírá jednodenní chirurgii. Pacientům nabídne operační zákroky bez nutnosti hospitalizace

Klíšťová encefalitida – riziko roste rychle, přístup k prevenci se mění pomalu

Také důslednou hygienou rukou můžete předejít zažívacím potížím

Na kliniku v roušce!