Všechny naše kliniky a lékárny fungují v běžném rozsahu dle aktuální provozní situace. Vstupujte s nasazeným respirátorem FFP2.

Nové trendy, poznatky a zkušenosti v oblasti ambulantní péče nabídla 5. celostátní konference ambulantní péče

23. září 2021

Nové trendy, poznatky a zkušenosti v oblasti ambulantní péče nabídla 5. celostátní konference ambulantní péče

Zdravotnická skupina EUC se stala již popáté generálním partnerem celostátní konference ambulantní péče. Po loňské koronavirové odmlce se účastníci mohli těšit na informačně nabitý program, který nabídl řadu příspěvků napříč obory – od mamografie, přes osteologii, distanční lékařskou péči až po péči o duševní zdraví. Konferenci doplnily také dva workshopy se zaměřením na hojení ran a ultrazvukovou diagnostiku.

Blok Nové poznatky pro naši praxi, který zastoupily špičky ve svých oborech otevřel prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. s příspěvkem ke screeningu a diagnostice karcinomu prsu. Prof. Daneš se věnoval zejména novinkám a konkrétním postupům v této oblasti. O fibrotizujících intersticiálních procesech hovořila plicní lékařka prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. O tom, jak nové léky změnily doporučené postupy v léčbě diabetu 2. typu přednesl příspěvek prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. Blok zakončil prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. s referátem o roli ambulantních lékařů v péči o pacienty s osteoporózou.

V bloku Distanční péče Mgr. Daniel Soukup, MBA představil světové trendy v digitalizaci primární péče.  MUDr. Petra Bomberová Kánská, všeobecná praktická lékařka pro dospělé a vedoucí lékařka služby Lékař online 24/7, informovala o svých osobních zkušenostech v distanční zdravotní péči v praxi praktického lékaře.

Zkušenostem z praxe se věnovaly i další dva příspěvky. MUDr. Aleš Kočár vystoupil s tématem Systémová enzymoterapie a její možnosti léčebného využití v medicíně. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. se věnovala tématu, které naše životy ovlivňuje již téměř dva roky. Svoji prezentaci nazvala Onemocnění vyvolané koronavirem SARS-CoV-2, covid-19 – otázky a „odpovědi“.

Blok Duševní zdraví měl dva zástupce. Onkologický pacient v ordinaci praktického lékaře – o tom hovořila doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. Jak vidět světlo na konci tunelu – psychologie pro složitou dobu – to je problematika, kterou nastínil prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA.

Účastníci konference se mohli zúčastnit také dvou workshopů. První workshop vedl David Škarda, DiS. a zaměřil se na práci Centra hojení ran. Svoji prezentaci doplnil také zajímavými kazuistikami. Ing. Radek Maceška představil na svém workshopu nejnovější ultrazvukový přístroj, který lze propojit s telefonem nebo tabletem.

V rámci konference byly již tradičně předány výroční ceny profesora MUDr. Františka Kölbela ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS PRO ZDRAVOTNICTVÍ EUC. K tomuto ocenění jsou nominováni zdravotníci nejen pro jejich přínos v oblasti medicíny, ale i v ostatních oblastech profesního života, jako je kolegialita, nasazení či nadšení v práci a inovace. V kategorii LÉKAŘ získal toto ocenění MUDr. Martin Hospodka, vedoucí lékař alergologie z Canadian Medical, a v kategorii NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL byla zvolena Lucie Michalů, vedoucí sestra lékařské služby první pomoci z EUC Kliniky Praha. Letos byla udělena také cena za celoživotní přínos zdravotnictví. Cenu získal MUDr. Jiří Laštůvka, ORL lékař, z EUC Kliniky Ústí nad Labem.

 

 

Fotogalerie

Související články