V Kladně se otevírá nové Centrum hojení chronických ran. Zabývá se defekty, které se léčí déle než šest týdnů

16. října 2023

V Kladně se otevírá nové Centrum hojení chronických ran. Zabývá se defekty, které se léčí déle než šest týdnů

Zdravotnická skupina EUC otevírá v Kladně nové Centrum hojení chronických ran. Celkově jde již o šesté zařízení tohoto typu v rámci republiky. Jedná se o specializované pracoviště založené na mezioborové spolupráci chirurgů, diabetologů, všeobecných praktických lékařů, dermatovenerologů a internistů. Poskytuje i možnost individualizace léčby.

Léčba chronických ran vyžaduje dlouhodobější i trpělivější péči – zpravidla se totiž jedná o defekty, které se léčí déle než šest týdnů, či na začátku již prokazatelně vidíme, že bude léčba dlouhodobá. Centrum hojení chronických ran se specializuje na léčbu bércových vředů, dekubitů (proleženin), ran vzniklých v souvislosti s onemocněním diabetes mellitus, defektů tzv. papírové kůže či chronických ran po operacích. Objednat na vyšetření se mohou pacienti jak z EUC klinik, tak i z jiných zdravotnických zařízení.

Pro úspěšné zhojení rány je nezbytné odhalit její příčinu – k tomu je nutné zajistit komplexní spolupráci specialistů z různých lékařských oborů. „Mezioborová spolupráce nám pomáhá lépe naplánovat léčbu chronické rány a nastavit individuální terapii našim pacientů,“ objasňuje MUDr. Stanislav Strolený, chirurg a garant Centra hojení chronických ran EUC Kliniky Kladno, a dodává: „Zásadní je i léčba základního onemocnění, kvůli kterému chronický defekt vznikl. Uvedu jednoduchý příklad. U diabetiků se často setkáváme s defekty na dolních končetinách, ale pokud nebylo dobře kompenzováno základní onemocnění a nebyla dodržovaná režimová opatření – v tomto případě diabetes mellitus neboli cukrovka – pak by byla léčba defektů náročnější a často i neúspěšná.“

Velkou výhodou je i možnost individualizace léčby, díky níž lze zvýšit efektivitu následné terapie. Již během první návštěvy pacienta dochází k celkovému fyzikálnímu vyšetření – to zahrnuje detailní popis rány, laboratorní testy nebo i vyšetření pomocí zobrazovacích metod. V případě, že se rány vyskytují na dolních končetinách, přichází případně na řadu vyšetření kvality cévního zásobení končetiny.

Důvodů, proč se rány špatně hojí, je několik. Mezi ty nejčastější patří například nesprávná nebo nedostatečná hygiena rány. Neméně častý je i nález bakterií. Z těchto důvodů si zdravotníci v Centru kladou za primární cíl naučit pacienty se o ránu správně starat. „Ošetřovatelská péče je zásadní, jelikož urychluje správný proces hojení rány. Proto je nezbytné ihned na začátku edukovat naše pacienty. Naučíme je, jak ránu odborně čistit a převazovat pomocí vhodně zvolených materiálů. Proto doporučujeme, aby pacienti zpočátku navštěvovali Centrum alespoň dvakrát až třikrát týdně,“ vysvětluje David Škarda, DiS., manažer Center hojení chronických ran zdravotnické skupiny EUC.

„Jsme velmi rádi, že se nám Centrum hojení chronických ran podařilo otevřít i v Kladně. Naše pracoviště pacientům nabízí nadstandardní a komplexní terapii komplikovaných ran. Individuální léčba jim umožňuje vrátit se k plnohodnotnému životu bez dalších komplikací v co nejkratším čase. Pacienti se k nám mohou objednat na základě vlastního rozhodnutí, velmi často ale přichází z odborných ambulancí. Léčba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění,“ uzavírá Mgr. Lenka Šmídová, ředitelka EUC Kliniky Kladno.

Centra hojení chronických ran

Související články