Vakcinace

15. prosince 2020

Vakcinace

Vakcinace neboli očkování je preventivní formou ochrany proti některým nemocem. Principem očkování je plánované seznámení těla s daným virem či bakterií v upravené formě (oslabené, usmrcené nebo rozštěpené na menší části dle konkrétní vakcíny). Díky tomu si tělo na virus či bakterii vytvoří s předstihem protilátky, a když se později s danou nemocí setká, dokáže jí odolat nebo alespoň prodělat mírnější průběh onemocnění.

Druhy očkování

V České republice je nastaven systém povinného očkování. K povinným patří očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, hepatitidě typu B, onemocněním Haemophilus influenzae typu B, spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Dále se lze očkovat proti virové hepatitidě typu A, vzteklině, tuberkulóze, rotavirovým nákazám, pneumokokovým nákazám, planým neštovicím, meningokokovým nákazám, lidským papilomavirům (HPV), klíšťové encefalitidě, chřipce a nově proti COVID-19. Dostupné jsou také vakcíny proti nemocem, které se u nás nevyskytují, ale je možné na ně narazit při cestování (např. proti horečce dengue, malárii, žluté zimnici, japonské encefalitidě, choleře a břišnímu tyfu).

Očkování probíhá v rámci stanoveného očkovacího kalendáře od 9. týdne po narození. Některé vakcíny se musí přeočkovat během dětství nebo i v dospělosti. Zdravotní pojišťovny hradí veškerá povinná očkování a nepovinná u vybraných, obvykle rizikovějších skupin osob. Na některá další očkování pojišťovny přispívají v rámci svých preventivních programů.

 

Na koho se obrátit

Očkovat se můžete nechat u svého praktického lékaře nebo v očkovacím centru. S jakýmikoli dotazy ohledně očkování se obraťte na naše lékaře online, kteří vás následně odkážou na vhodné pracoviště.

Potřebujete se poradit ohledně očkování? Na naše lékaře se můžete obrátit online:

Lékař online 24/7

Související články