Články

EUC Mamocentra pro Moravu!

08. 07. 2021

Není nám lhostejná situace lidí v obcích postižených ničivým tornádem. Více

Komplexní radiodiagnostika

EUC Klinika Brno poskytuje kvalitní diagnostické služby lékařům z Brna a okolí. Pracoviště si udržuje vysoký standard kvality. Mamocentrum EUC Kliniky Brno patří mezi přední česká akreditovaná screeningová pracoviště. Vice

Klinika a skupina EUC - EUC Klinika Brno

EUC Klinika Brno vznikla sloučením několika zavedených radiodiagnostických pracovišť. Působí na třech místech v Brně. Provádí standardní rozsah vyšetření ultrazvukem a rentgenem. Její součástí je také moderní akreditované mamocentrum zaměřené na komplexní diagnostiku onemocnění prsu. EUC Klinika Brno poskytuje vysokou úroveň diagnostické péče, která je založena na přísných odborných standardech a moderním přístrojovém vybavení. Vice

Otevření našeho radiodiagnostického oddělení vzbudilo ohlas

Otevření našeho radiodiagnostického oddělení vzbudilo ohlas. Psalo se o nás v Brněnském deníku, ve Zdraví.E15.cz a na mnoha internetových zdravotnických portálech. Paní doktorka Palánová představila naše radiodiagnostické oddělení také v Událostech v regionech. Vice

Doporučujeme preventivní ultrazvukové vyšetření prsu a varlat

Rakovina je nemoc, která v počátečních fázích nebolí.  Je-li ovšem zachycena včas, dá se velmi dobře léčit. Vice

Naše rentgenologické pracoviště vyšetří 2,5 × více pacientů (1)

Brněnská Poliklinika Zahradníkova, která je součástí seznamu kulturních památek České republiky, dostává moderní tvář také díky našemu radiodiagnostickému centru. Moderní technické zázemí by mělo umožnit vyšetření více než dvojnásobného počtu pacientů než původní RTG oddělení. Investice do nového pracoviště přesáhla 15 miliónů korun. Kromě kompletní rekonstrukce prvního patra polikliniky, kde se  naše radiodiagnostické centrum nachází,  směřovala investice především do zakoupení moderního rentgenu. Vice

Nové pracoviště RDG v Brně

Pro pacienty bylo otevřeno nové pracoviště radiodiagnostického oddělení v poliklinice Zahradníkova. Vice