Opavská 962/39
708 68 Ostrava

Objednejte se

Spánková laboratoř Ostrava - objednání online nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

;

Spánková laboratoř se specializuje na diagnostiku a léčbu syndromu spánkové apnoe. Provádíme také kontroly pacientů léčených metodami CPAP a BiPAP .

Spánková laboratoř nabízí: 

 • Monitoraci poruch dýchání ve spánku v domácím prostředí
 • Zavedení na léčbu spánkové apnoe v domácím prostředí
 • Poradenství při problémech s léčbou trvalým přetlakem
 • Edukaci a poradenství při výběru masek při léčbě trvalým přetlakem

Co je syndrom spánkové apnoe?

 • Syndrom spánkové apnoe je soubor příznaků a onemocnění, které vznikají na podkladě opakovaných apnoí a/nebo hypopnoí během spánku (apnoe je pauza v dýchání trvající déle než 10 s, hypopnoe je mělké dýchání způsobující snížení proudu vzduchu do plic). Prevalence této zdravotní komplikace je 5–8 % v celé populaci.
 • Pokud dojde k apnoi, poklesne hladina kyslíku v krvi, zvýší se množství oxidu uhličitého a stoupne tlak v dýchacích cestách. O těchto jevech je informován mozek prostřednictvím receptorů a reaguje tzv. mikroprobuzením, kdy se dýchací cesty znovu otevřou. Po usnutí se celý děj opakuje s frekvencí i více než 100 za hodinu, což má samozřejmě zásadní vliv na kvalitu spánku i celkové zdraví pacienta.
 • Výsledkem syndromu spánkové apnoe je narušení struktury spánku. Spánek je nekvalitní, většinou s několika probuzeními, spojenými často s nucením na močení (nykturie). Dominujícím pocitem bývá neodpočatost a neosvěženost i po dostatečně dlouhém spánku. Přítomné můžou být ranní bolesti hlavy, sucho v ústech, poruchy paměti, pozornosti a koncentrace či snížení psychické a fyzické výkonnosti. Statisticky je prokázána kratší délka života, duševní poruchy, sexuální dysfunkce, hypertenze a vyšší riziko srdečního selhání i cévní mozkové příhody. Tíži onemocnění určuje apnoe/hypopnoe index – AHI, což je počet apnoí a hypopnoí za hodinu spánku.
 • Syndrom spánkové apnoe se dělí na obstrukční, centrální a smíšený. Obstrukční je vyvolán mechanickým uzavřením dýchacích cest, dýchací úsilí je ale zachováno. Souvisí s anatomií dýchacích cest. Centrální forma má příčinu v CNS a dechové úsilí není přítomno. Smíšená forma je pak kombinací obou předešlých.
 • Riziko spánkové apnoe zvyšuje nadváha, konzumace nadměrného množství jídla před spaním, pití alkoholu před spaním, kouření, užívání hypnotik, nepravidelný spánkový režim, mužské pohlaví a výskyt v rodině.
 • Hlavním příznakem obstrukční spánkové apnoe (OSA), pozorovaným okolím, jsou opakující se zástavy dechu (apnoe) během spánku, ukončené hlasitým zachrápáním.
 • Syndrom je zhruba v 50 % spojen i s chrápáním. Spánková apnoe se v převážné většině léčí přístrojem, který vytváří během spánku trvalý přetlak v dýchacích cestách. Nemocný by měl být ale motivován také k režimovým opatřením: vyloučit alkohol zejména před spaním, přestat kouřit, redukovat nadváhu, zavést pravidelný a dostatečně dlouhý spánek. 

Pacienti mohou přijít i sami bez doporučení lékaře.

Obory léčby

Toto oddělení spadá pod následující obory léčby:

Lékaři a ordinace

Ordinační hodiny

Po
7:00 - 15:00
pouze objednaní
Út
7:00 - 15:00
pouze objednaní
St
7:00 - 15:00
pouze objednaní
Čt
7:00 - 15:00
pouze objednaní
7:00 - 15:00
pouze objednaní

Adresa

Opavská 962/39
708 68 Ostrava

Kontaktní osoby

Sestra: Jana Zezulková, Michaela Kubíková