Pneumologie (plicní)

Plicní oddělení (pneumologie) se věnuje prevenci, diagnostice a léčbě onemocnění dýchacího ústrojí.

Mezi nejčastější diagnózy, se kterými se lékaři v plicních ambulancích potkávají, patří astma, chronická plicní obstrukční nemoc, nádorová onemocnění plic, ale také spánková apnoe nebo chrápání. Součástí plicní medicíny v EUC je i ambulantní spánková laboratoř v Plzni a Ostravě.

Pneumologie (plicní) – objednání online nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

Lékaři a ordinace

Důležitá upozornění

Plicní

15.-23.07. a 04.-20.09.2024 - MUDr. Eva Krejčí - dovolená

Ordinační hodiny

Po
7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Út
7:00 - 11:30
12:00 - 14:00
St
7:30 - 11:30
12:00 - 16:00
Čt
7:00 - 11:30
jen pro zvané
7:30 - 11:30
12:00 - 13:00

Adresa

Libušina 203
Přelouč 535 01

Nová poliklinika - 2.patro

Kontaktní osoby

Jana Vojáčková

Ordinační hodiny

Po
7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Út
7:00 - 11:30
12:00 - 14:00
St
7:00 - 11:30
12:00 - 14:00
Čt
7:30 - 11:30
12:00 - 14:00
8:00 - 11:30

Adresa

Denisovo nábřeží 1000/4
Plzeň 301 00

vchod A, 3. patro hlavní budovy

Kontakty

pro objednání

+420 378 218 111

Kontaktní osoby

prim. MUDr. Jana Vyskočilová, MUDr. Hana Maťašovská

Důležitá upozornění

DOVOLENÁ - MUDr. Honnerová Monika

Ve dnech 27.6., 16.7. - 31.7., 1.8. - 8.8. a 2.9. MUDr. Honnerová Monika čerpá dovolenou.

Ordinační hodiny

Po
8:00 - 11:30
12:00 - 14:30
Út
8:00 - 11:30
12:00 - 14:30
St
8:00 - 11:30
12:00 - 14:30
Čt
7:00 - 11:30
12:00 - 14:30
7:00 - 12:00

Adresa

U nemocnice 128
344 01 Domažlice

1. patro

Ordinační hodiny

Po
8:15 - 11:30
12:00 - 14:30
Út
8:00 - 11:30
12:00 - 15:30
St
9:00 - 11:30
12:00 - 18:00
Čt
8:15 - 11:30
12:00 - 14:00
7:00 - 12:00

Adresa

Denisovo nábřeží 1000/4
Plzeň 301 00

vchod A, 3. patro hlavní budovy

Důležitá upozornění

DOVOLENÁ - MUDr. Hartman Petr

Ve dnech 31.7., 1.8. - 9.8. a 4.9. - 13.9. MUDr. Hartman Petr čerpá dovolenou.

Ordinační hodiny

Po
7:00 - 11:30
Pouze objednaní
12:00 - 14:30
Pouze objednaní
Út
7:00 - 11:30
Pouze objednaní
12:00 - 16:00
Pouze objednaní
St
7:00 - 11:30
Pouze objednaní
12:00 - 14:00
Pouze objednaní
Čt
7:00 - 11:30
Pouze objednaní
12:00 - 14:00
Pouze objednaní
7:00 - 11:30
Pouze objednaní
12:00 - 14:00
Pouze objednaní

Adresa

Denisovo nábřeží 1000/4
Plzeň 301 00

3. patro

Kontakty

Kontaktní osoby

Sestra: Mgr. Kateřina Kabátová

EUC Pneumologie


Medicínský podobor vnitřního (interního) lékařství – pneumologie – se specializuje na diagnostiku, léčbu a prevenci onemocnění a poruch dýchacího ústrojí – dolních dýchacích cest (průdušnice, průdušek a plic), pohrudnice a mediastina (mezihrudí). A to jejich akutním i chronickým formám nemoci.

 

Pacienty, u nichž se objeví podezření na některou z plicních nemocí, praktický lékař odešle do plicní ambulance nebo na plicní oddělení nemocnic či plicní kliniku a polikliniku. Zde jsou pacienti vyšetřeni. Nejčastější vyšetřovací metody, které se na pneumologii provádějí, jsou základní vyšetření, která znají lidé i z jiných medicínských oborů, tedy fyzikální vyšetření pacienta, rozbor krve (krevní obraz, biochemický rozbor krve), vyšetření sputa (sliny), zobrazovací vyšetření (RTG a CT plic), ale i vyšetření speciální, zaměřená cíleně na dýchací systém. Těmi jsou spirometrie, bodypletyzmografie, vyšetření plicní difuze, vyšetření ústních tlaků(síla dechového svalstva), endoskopická vyšetření dýchacích cest – bronchoskopie. V některých případech se pacient odešle k dovyšetření na oddělení hrudní chirurgie k provedení biopsie plic a angiografie (rentgen cév). Spirometrie je způsob, jak lékař může zjistit funkci vašich plic – schopnost plic nadechovat a vydechovat. Před samotným vyšetřením byste neměli kouřit a jíst těžká jídla. Samotné vyšetření probíhá vsedě, s ucpaným nosem, kdy budete dýchat do přístroje dle pokynů lékaře nebo zdravotní sestry. Zásadní je snaha o maximální nádech a pak velmi prudký výdech do přístroje.


Plicní onemocnění se dělí na akutní a chronická. Nejčastěji se jedná o nemoci plic a průdušek. Na pneumologii se léčí těžké infekční nemoci dýchacího systému, které provází dušnost, krvácení z dýchacích cest a další závažné komplikace zdravotního stavu. Z tohoto typu nemocí převažují zápal plic, chronické záněty průdušektuberkulóza.


Plicní lékaři mají v péči i pacienty s neinfekčními nemocemi, ke kterým patří astma bronchiale, chronickáobstrukční plicní nemoc (CHOPN) či nádory plic, což je jedna z nejčastější onkologických diagnóz v ČR. Plicní lékaři se věnují pacientům s vrozenými onemocněními, například cystickou fibrózou. Na plicních klinikách, plicních odděleních a v ambulancích pracují ti nejlepší plicní lékaři, kteří dokážou nejen zasáhnout v rámci pohotovosti při akutních obtížích a ulevit v první řadě od dušností, bolesti a nejtěžších projevů onemocnění, ale dlouhodobě pečovat o pacienty se závažnými plicními diagnózami tak, aby se kvalita života pacientů výrazně zlepšila. K tomu přispívají i plicní léčebny v ČR, které se věnují doléčení a dlouhodobé plicní rehabilitaci nemocných.

 

Pravidelné posilování svalů, které jsou zapojené do mechanismu dýchání (bránice, mezižeberní svaly apod.), dostatečná pohybová aktivita a plicní rehabilitace přispívají k udržení dostatečné kapacity plic a dýchání bez potíží, a taky celkového zlepšení imunity a zdravotního stavu pneumologických pacientů.