Logopedie

Logopedie je vědní obor, který se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti. Věnuje se jakýmkoli poruchám řeči u lidí všech věkových kategorií.

Řeší nejdrobnější řečové vady – například chybnou výslovnost jedné hlásky – až po výrazné řečové poruchy či nemluvnost. Zkoumá i vady sluchu a hlasu. Má nejblíž ke speciální pedagogice a medicíně.

Podobory

Logopedie – objednání online nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

Lékaři a ordinace

Ordinační hodiny

Po
13:00 - 19:00
Út
13:00 - 19:00
St
13:00 - 19:00
Čt
13:00 - 19:00
13:00 - 19:00

Adresa

Šustova 1930/2
148 00 Praha 11

4. patro

Kontakty

Ordinační hodiny

Po
7:30 - 16:00
Út
7:30 - 16:00
St
7:30 - 16:00
Čt
7:30 - 16:00
7:30 - 16:00

Adresa

Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice

Ordinační hodiny

Po
7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Út
7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
St
7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Čt
7:30 - 11:30
12:00 - 13:30
7:30 - 11:30
12:00 - 15:00

Adresa

Bratří Štefanů 895
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Ordinační hodiny

Po
15:30 - 18:00
St
15:30 - 18:00
Čt
13:30 - 18:00

Adresa

Bratří Štefanů 895
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Ordinační hodiny

Po
7:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Út
7:30 - 12:00
12:30 - 17:00
St
7:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Čt
7:30 - 12:00
12:30 - 16:00
7:00 - 12:00
12:30 - 13:30

Adresa

Karla Šípka 282
530 09 Pardubice

2. patro, č. dveří 225

Logopedie online – jak probíhá?

Logopedii se věnují logopedové ve svých ambulancích, ovšem využívanou a oblíbenou možností je i logopedie online. Poradenství v oblasti komunikačních dovedností a nácvik výslovnosti řady hlásek se dá praktikovat přes internet, tedy formou online logopedických cvičení. Lekce pobíhají přes skype, messenger, google meet, MS Teams a další platformy. Umožňují sdílení obrazovky, posílání obrázků, dokumentů, natáčení videí. Na webu najdete aplikace logopedie k domácímu procvičování hlásek, které doplní návštěvy logopeda, praktický nácvik problematických hlásek, jako jsou například logopedie R, správná artikulace, dechová cvičení.

Logopedie pro děti

Kompendium klinické logopedie (tedy shrnutí) nabízí řada odborných i populárních publikací, kde se dočtete o nejnovějších poznatcích o diagnostice, terapiích a dalších možnostech práce s vadami řeči. Velmi častá je logopedie pro děti, které mají běžně v předškolním věku obtíže se správnou výslovností řady hlásek. Probíhá jako tvořivá, zábavná logopedie hrou. Využívají se nejrůznější pracovní listy a obrázky, které pomáhají dítěti k lepšímu soustředění.

Logopedie pro dospělé

Logopedie pro dospělé se často věnuje handicapovaným klientům po úrazech hlavy, cévních mozkových příhodách, trpících poruchou porozumění a verbálního vyjadřování (afázie), motorickou poruchou řeči (dysartrie). Vady řeči je možné řešit v jakémkoliv věku, stačí mít zájem dodržovat pokyny a pravidelně cvičit.

Kurzy logopedie pro začínající logopedy

Logopedii můžete vystudovat na vysoké škole, ale existují i kurzy logopedie pro logopedické asistenty. Osvědčení z akreditovaného kurzu logopedie znamená kvalifikaci logopedického asistenta, který pomáhá dětem předcházet poruchám řeči. Studium je určené pedagogickým pracovníkům, kteří se věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči (učitelé MŠ a ZŠ, vychovatelé, speciální pedagogové).

Základy logopedie a zábavná cvičení

Pomocí logopedie se dají řešit i obtíže s líným jazykem a nedostatečným pohybem mluvidel. K tomu existuje řada jednoduchých cviků. Před samotným nácvikem výslovnosti jednotlivých hlásek jsou vhodná dechová cvičení – v logopedii přispívají ke zklidnění a koncentraci. Hluboké nádechy a dvakrát delší výdechy uvolní dýchací cesty, vytvoří správný dýchací stereotyp, posílí dýchací svalstvo a uvolní svalové a psychické napětí.

Logopedie – příklady cvičení jazyka a správné výslovnosti

Nácvik výslovnosti:

  • Logopedie R

Mezi nejčastější nácvik výslovnosti patří slova na r, tedy logopedie hlásky R. Když je jazyk dostatečně ohebný a dítě správně vyslovuje TDN a L, přechází se k nácviku R. Základem je opřít jazyk za horní zuby a v této pozici nacvičovat slabiky DA TA NA, DE TE NE, DY TY NY, DO TO NO, DU TU NU, pak se pokračuje ke cvičením se záměnou hlásky D a používají se slova s R: trnka – tdnka, trní – tdní, tráva – tdáva.

  • Logopedie Ď, Ť, Ň

Měkké hlásky se nacvičují hravou a tvořivou formou logopedie. Na papír stačí nakreslit polštáře a kameny. A dítěti vysvětlit rozdíl mezi měkkým a tvrdým, zároveň vyslovit měkká a tvrdá slova, aby dítě poznalo rozdíl. Pak lze přejít k vyvozování hlásek. Ústa jsou mírně pootevřená, jazyk se opírá o přední spodní řezáky, zbytek jazyka se prohne tak, že se dotýká tvrdého patra. Takto dítě vyslovuje slabiky DA, TA, NA a pokračuje s ĎA, ŤA, ŇA.

  • Logopedie D

Výslovnost D nacvičíte smíchem: Stačí pootevřít ústa, opřít jazyk o horní dáseň, zadržet vzduch, pak přidat hlas a vypustit vzduch. Dotykem ruky na krk ohmatávat vibraci hrtanu. Vyslovovat slabiky: DA, DE, DY, DO, DU, DÁ, ÁD, ÉDÍD, ÓD…. Slova a věty: Dana, doma, dáme, dáte, voda, tady, tudy, Tonda, děda, sady, sudy…K vyvození hlásky Ch při logopedii lze využít hlásku K – dítě otevře ústa, nechá jazyk ležet volně, a prodlouženě vysloví hlásku K – ozve se KchCh.

  • Logopedie Č, Š, Ž

Při nácviku Č, Š a Ž se přirozeně stisknou zuby k sobě, našpulí se rty a jazyk “zasune” mírně dozadu, přičemž špička jazyka směřuje nahoru k hornímu patru. V tomto postavení zkoušíme napodobovat zvuk volání na kočičku ČČČ, zvuk mašinky ŠŠŠ a zvuk bzučení včelky ŽŽŽ.

  • Sykavky a logopedie

Sykavky se učí napodobováním. Například imitací zvuku hada SSSS. Když se nedaří, je potřeba pevně stisknout zuby, vytvořit úsměv, opřít jazyk o spodní řezáky, pak vyslovit CSSSS.

  • Logopedie L

V praxi to znamená otevřít ústa, jazyk opřít hrotem jazyka za horní zuby a vyslovovat dlouhé LLLL.

  • Logopedie C

Stačí udělat široký úsměv a pevně stisknout zuby. Jazyk leží volně a dítě začne šeptem vyslovovat hlásku T. Když trochu zatlačí, ozve se C.

  • Logopedie K

Zde se pracuje se záklonem hlavy s jazykem volně ležícím. Špičku jazyka je potřeba přidržet prstem tak, aby ji nebylo možné zvednout nahoru. V této pozici vyslovujte T, TA, TA, TY, TO, TU.

  • Logopedie Ř

Špatná výslovnost Ř je jedním z nejčastějších problémů. Řeší se různými cvičeními, například se doporučuje šeptem říkat „dríví“ (dříví). Jazyk postupně s horními zuby vytvoří „Ř.

  • Logopedie V

Vyžaduje silný výdech z úst. Nejprve foukat jako větřík a pak jako silný vítr. U tréninku pomůže třeba papírek nebo peříčko, které se dechem snažíte posunout po stole.

Související články

Více článků
Rozštěpy dutiny ústní (rtu a patra) – příčiny, projevy a léčba

Rozštěpy dutiny ústní patří mezi nejčastější vrozené vývojové vady a dělí se na dvě velké skupiny. Do první z nich se řadí rozštěpy syndromologické, projevující se jako součást chromozomových aberací a monogenních syndromů. Druhou skupinou jsou rozštěpy nesyndromologické, samostatné rozštěpy postupující zepředu dutiny ústní a ty jdoucí zezadu.

více