Neurologie

Neurologické ambulance EUC zajišťují komplexní diagnostiku, terapii i preventivní péči v oblasti nemocí nervové soustavy.

Během léčby spolupracují i s dalšími EUC specialisty, zejména s psychiatry a rehabilitačními lékaři. Mezi nejčastější neurologická onemocnění patří bolesti hlavy, epilepsie, bolesti páteře a nemoci plotének, syndrom karpálního tunelu, Alzheimerova nemoc, Parkinsonova choroba, lymská borelióza a neurologické komplikace cukrovky, jako je polyneuropatie. 

Lékaři a ordinace

Důležitá upozornění

MUDr. VORLÍKOVÁ - DOVOLENÁ

9.- 23.8.2022

Sestra nepřítomna

1.- 12.8.2022

Ordinační hodiny

Po---
Út8:00 - 12:00
12:30 - 15:30
St---
Čt---
---

Adresa

Kartouzská 204/6
150 00 Praha 5 – Smíchov

budova A 3. patro

Neurologie je lékařský obor zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí nemocí a poruch centrální nervové soustavy (mozek a mícha), periferní nervové soustavy (nervy) a kosterních svalů.

V neurologické ambulanci pečujeme o pacienty s bolestmi hlavy (např. migrény), epilepsií, cévním

onemocněním mozku a míchy, záněty nervového systému (např. roztroušená skleróza), třesem (např. Parkinsonova nemoc), demencí (např. Alzheimerova nemoc), poruchami nervosvalového převodu (např. myastenií gravis), postižením jednoho (mono-) nebo více nervů (polyneuropatií), syndromem neklidných nohou, bolestmi páteře spojené s poškozením míchy a/nebo nervových kořenů, nádory nervové soustavy, pooperačními a poúrazovými stavy s neurologickými následky, atd.

Většinu neurologických nemocí nelze vyléčit, pouze udržovat a zpomalovat jejich postupné zhoršování vhodně zvolenou léčbou a úpravou režimu.

 

Co očekávat v rámci neurologické ambulance?

Kompletní neurologické vyšetření je časově náročné. Diagnózu stanovujeme na základě odebrané anamnézy (podrobného rozhovoru lékaře s pacientem, případně i doprovodem pacienta) a výsledku speciálního klinického neurologického vyšetření (klasicky s použitím kladívka, a někdy i jiných nástrojů), během kterého ověřujeme správné fungování nervového systému a pátráme po případné organické (tělesné) poruše.

Systematickým testováním jednotlivých funkcí nervového aparátu hodnotíme stav vědomí, řeč, hybnost končetin, napětí svalů, držení těla, koordinaci pohybů, způsob chůze, citlivost, smysly, paměť atd.

Pokud samotnou prohlídkou neodhalíme konkrétní problém, můžeme doporučit další pomocné vyšetření. Nejčastěji jde o některou ze zobrazovacích metod (RTG, CT, MR) nebo elektrofyziologické vyšetření (EEG, EMG), či vyšetření mozkomíšního moku (lumbální punkce).

Na závěr navrhneme léčebný postup z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Vše pacientovi srozumitelnou formou vysvětlíme (pacient má prostor na dotazy). Komplexní řešení neurologických potíží si často vyžaduje i spolupráci s jinými specialisty – např. neurochirurgií (operace např. mozkových výdutí), rehabilitací (např. při obnovování správné hybnosti), psychiatrií (např. u demencí), psychologií (např. u poruch spánku), ambulancí chronických bolestí (např. u intenzivních bolestí vyžadujících speciální přístup), ortopedií, revmatologií atd. A nelze opomenout, že pro dosažení nejlepšího efektu léčby je stěžejní spolupráce pacienta.