Rakovina slinivky – prognóza, příznaky a léčba

16. března 2023

Rakovina slinivky – prognóza, příznaky a léčba

Rakovina slinivky břišní patří k nejagresivnějším nádorovým onemocněním s nejhorší prognózou, tj. s zhruba 95% úmrtností. V raných stádiích totiž bývá obtížně odhalitelná a z primárního tumoru velmi rychle metastazuje. V ČR je ročně diagnostikováno cca 2 300 nových případů, přičemž přes 50 % z nich tvoří muži. V článku najdete popis nemoci, jejích příznaků, shrnutí rizikových faktorů a informace o možnostech současné léčby.

Kde je slinivka a jaké má funkce?

Slinivka břišní (pankreas) je žláza v břišní dutině mezi žaludkem a páteří, kterou obklopují játra, střeva a další orgány. Leží v blízkosti hlavních tepen a žil v břiše, měří cca 15 cm, tvar listu tvoří 3 části – nejširší je hlava, střední tělo a nejužší ocas.

Slinivka hraje zásadní roli v procesu trávení a metabolické přeměny. Produkuje nejen pankreatické šťávy s enzymy pro rozkládání potravy ve střevě, ale také důležité hormony, které plynou do krevního oběhu a pomáhají tělu využít či uchovat energii získanou z potravy.

Nejznámější z těchto hormonů je inzulín. Ten pomáhá regulovat množství cukru v krvi, tudíž zodpovídá za přísun glukózy z krve do buněk. Trávicí enzymy a hormony produkované ve slinivce putují ze slinivky do dvanáctníku pankreatickým vývodem. Část slinivky produkující hormony se nazývá endokrinní slinivka, část produkující trávicí enzymy exokrinní slinivka.

Slinivka hraje zásadní roli v procesu trávení a metabolické přeměny.

Popis a prognóza rakoviny slinivky břišní

Rakovina slinivky patří mezi nejzhoubnější nádory zažívacího ústrojí – je 2. nejčastějším nádorem trávicí trubice po nádoru tlustého střeva, 4. nejčastější příčinou úmrtí nemocných se zhoubnými nádory a její výskyt stále stoupá. Mívá rychlý průběh a častěji se objevuje u mužů. Průměrný věk diagnózy je zde 71 let u mužů a 75 let u žen. Rakovina slinivky u mladých lidí je spíše vzácnější, říká MUDr. Lenka Bambasová, klinický onkolog z EUC Kliniky České Budějovice.

Přes veškeré pokroky moderní medicíny je prognóza rakoviny slinivky velmi špatná a průměrná doba přežití od stanovení diagnózy dosahuje jen 8 měsíců. Velmi častým důvodem úmrtí je zde pozdní stanovení diagnózy – 90 % nádorů bývá odhaleno v již pokročilém stadiu, tedy s velmi omezenými možnostmi léčby.

Radikální operace pro skutečné vyléčení je přitom možná jen u 2 až 5 % nemocných a onkologická léčba (radioterapie, ozařování a chemoterapie, léčba cytostatiky) nepřinesla dosud významně delší přežívání nemocných. Lékaři rozlišují tyto 2 typy nádorů:

 • Exokrinní nádory – cca 95 % nádorů vzniká v exokrinní epiteliální tkáni slinivky (s vývodem na povrch), konkrétně v kanálcích, jimiž prochází pankreatické šťávy. Asi v 80 % případů se jedná o nejagresivnější typ karcinomu slinivky, tzv. duktální adenokarcinom.
 • Neuroendokrinní nádory – tvoří 1 % ze všech rakovin pankreatu. Mohou být zhoubné i nezhoubné, což lékaři často zjišťují až tehdy, kdy se nádor již rozšířil mimo slinivku. Nádory se tedy mohou tvořit též v endokrinní slinivce, jsou však vzácnější a mívají méně agresivní průběh.

 

Stadia rakoviny slinivky

 • Stadium 0 – postižena je 1 vrstva buněk slinivky, nádor se nešíří.
 • Stadium 1A – nádor je velký do 2 cm, nešíří se.
 • Stadium 1B – nádor je větší než 2 cm, nešíří se.
 • Stadium 2A – nádor prorůstá ze slinivky, zatím nezasáhl uzliny, tepny a žíly.
 • Stadium 2B – nádor prorůstá ven, šíří se do uzlin, ale nezasáhl tepny a žíly.
 • Stadium 3 – nádor se šíří do uzlin, tepen i žil, ale nemetastazuje.
 • Stadium 4 – terminální stadium, nádor tvoří metastáze i ve vzdálených částech těla.

Foto: Unsplash.com

 

Rakoviny slinivky – příznaky

Rakovina slinivky se těžko diagnostikuje i léčí, jelikož karcinom pankreatu nemá v raných stadiích takřka žádné či velmi nespecifické příznaky. Umístění nádoru bývá navíc špatně přístupné, skryté za okolními orgány. Tvorba drobných metastáz přitom následuje rychle po vytvoření primárního nádoru, proto lékaři onemocnění většinou objeví pozdě.

Symptomy bývají patrnější až v rozvinuté fázi nemoci, kdy se nádor šíří do dalších orgánů. Projevy často závisí na umístění nádoru ve slinivce – rakovina těla a ocasu slinivky souvisí se ztrátou hmotnosti, bolestmi žaludku a zad. Rakovina hlavy slinivky je spojená s větším množstvím příznaků. Mezi příznaky onemocnění, od počátečních po pokročilá stadia, tedy mohou patřit:

 • bolesti zad v bederní oblasti;
 • ikterus neboli neinfekční zežloutnutí kůže a spojivek;
 • bolesti břicha, nevolnost či zvracení – s odstupem cca 3 měsíců po ikteru;
 • váhový úbytek – důsledek horšího vstřebávání živin a poklesu energetického příjmu;
 • nechutenství a slabost;
 • mastné průjmovité stolice, tmavá moč;
 • zvýšená hladina cukru – někdy se vyvine diabetes;
 • svědění celého těla;
 • záněty žil;
 • projevy depresivního syndromu.

Příznaky výše sice svědčí o pravděpodobném lokálním šíření nádoru, nemusí však nutně znamenat, že již nádor metastazuje. Metastázy se pak nejčastěji objevují v játrech, plicích, pobřišnici a retroperitoneu (prostor mezi břišní dutinou, páteří a zádovými svaly).

 

Příčiny rakoviny slinivky

Rakovina pankreatu obecně vzniká, začnou-li buňky tohoto orgánu nekontrolovaně růst, dělit se a šířit se do okolních tkání, čímž dochází ke vzniku zhoubného nádoru. Přesná příčina vzniku není dosud známa, výzkumy však ukazují, že negativní vliv zde mohou mít jisté rizikové faktory.

Vnější rizikové faktory

 • Věk – pravděpodobnost vzniku stoupá s věkem (cca nad 65 let).
 • Pohlaví – častější výskyt je zaznamenán u mužů.
 • Kouření – u kuřáků existuje až 3x větší pravděpodobnost vzniku.
 • Alkohol – potvrzen jako nepřímý rizikový faktor.
 • Dietetické faktory – rizikový je zde vysoký příjem masa, cholesterolu, smažených pokrmů, negativně působí též obezita.

Vnitřní faktory

 • Chronický zánět slinivky – nese s sebou až 16x vyšší riziko vzniku, zejména v kombinaci s kouřením.
 • Cukrovka – riziko představuje i výskyt diabetes mellitus 2. typu.
 • Dědičnost – riziko vzniku stoupá u pacientů s rodinným výskytem rakoviny slinivky, ale též nádorů prsu, kůže a tlustého střeva. Proto je nezbytné sledování těchto pacientů odborníky ve specializovaném centru.

Mezi jiné rizikové faktory dále patří především stav po gastrektomii (odstranění žaludku), cholelithiáza či cholecystektomie.

Foto: Unsplash.com

 

Diagnostika rakoviny slinivky

Lékař nejprve zkoumá pacientovu rodinnou a osobní anamnézu, pak provede celkové vyšetření a laboratorní testy. Dle nálezu pak doporučí některé z následujících metod:

 • ultrasonografie (USG) břicha – vyšetření ultrazvukem;
 • endoskopická ultrasonografie (EUS) – ultrazvuková sonda je zasunuta do různé hloubky dutých orgánů, čímž lze získat ultrazvukový obraz zevnitř těla;
 • CT břicha – hloubkové rentgenové vyšetření na počítačovém tomografu;
 • ERCP – zavedení optické sondy přes ústa, jícen a žaludek do horní části tenkého střeva a znázornění žlučových a pankreatických kanálků kontrastní látkou;
 • biopsie – odběr části tkáně na histologické vyšetření;
 • molekulární diagnostika – umožňuje komplexní vyšetření vlastností nádorového onemocnění a pomáhá předvídat odpovědi nádorů na léčbu a případnou individualizaci léčby.

 

Léčba rakoviny slinivky

Léčbu je nutno přizpůsobit pacientovi. Způsob pak obecně závisí na velikosti nádoru, stadiu onemocnění, celkovém stavu pacienta a přidružených chorobách.

V současnosti lze rakovinu slinivky zcela vyléčit jen chirurgicky, operace je však možná jen v časném stadiu. Před či po operaci zpravidla následuje adjuvantní chemoterapie či radioterapie snižující riziko návratu nemoci.

Většinou je však rakovina diagnostikováno v pokročilé fázi, kdy již nádor operačně odstranit nelze. Tehdy je onemocnění nevyléčitelné (viz 4. stadium výše) – dle celkového stavu pacienta lze indikovat paliativní léčbu pro prodloužení přežití.

 • Operace – lze provést u cca pětiny pacientů. Nádor musí být včas odhalen, velmi malý a nerozšířený mimo slinivku. Chirurgický zákrok je zde navíc nesmírně komplikovaný a záleží i na umístění nádoru. Odstraňuje se zasažená část slinivky, případně celý orgán. Zůstanou-li však v těle, byť jen mikroskopické, nádorové buňky, nemoc se vrací. Existují různé druhy operací – distální pankreatektomie, totální pankreatektomie a Whippleho operace.
 • Radioterapie a chemoterapie – běžně se k nim přistupuje společně s operací. Ačkoliv je nádor vůči těmto metodám celkem odolný, mohou prodloužit pacientův život a snížit riziko návratu nemoci.
 • Biologická léčba – útočí na specifické části zhoubných nádorových buněk, brání jejich množení, růstu a následnému metastazování. Oproti chemoterapii a radioterapii má o dost méně nežádoucích účinků.
 • Paliativní léčba – indikuje se ve 4. nevyléčitelné fázi rakoviny slinivky. Umí chemoterapií zpomalit růst nádoru, s cílem zlepšit kvalitu života nemocného a zachovat jeho důstojnost. Mírní bolesti, avšak dožití prodlužuje většinou jen o pár měsíců. Bez této léčby se nemocní dožívají 3 až 8 měsíců po odhalení nemoci.
 • Doplňující léky – součástí léčby jsou i léky k tišení bolesti a prodloužení dožití, pokud již onemocnění nelze vyléčit. Jde o opioidní analgetika a antidepresiva při depresi, která je v pozdějších fázích nemoci častá. Dále se pacientům dodávají enzymy a hormony, které již slinivka neprodukuje, a také může být zaveden stent žlučovodu zmírňující ztrátu chuti k jídlu, svědění a žloutenkové projevy.

Foto: Unsplash.com

 

Naděje v léčbě a diagnostice rakoviny slinivky

V roce 2021 se objevily nové možnosti léčby tzv. PARP inhibitory, které lze využít u případů, kde sehrávají roli geny BRCA.

Objevena byla také nová metoda umožňující včasnou diagnostiku rakoviny slinivky. Pomocí analýzy tuků v krevním séru pacienta ji lze rozpoznat již v časném stádiu nemoci a pravděpodobně také v raných bezpříznakových stádiích. Nová metoda vychází z tekuté biopsie – z odběru tělních tekutin a následné analýzy pomocí hmotnostní spektrometrie. Výhodou je zde minimální zátěž pro pacienta a dostatečně vysoká citlivost a přesnost.

Riziko onemocnění tímto či jiným typem rakoviny pochopitelně snižuje kvalitní životospráva, dostatek pohybu a udržování optimální tělesné váhy.

Prevence rakoviny slinivky

Riziko onemocnění tímto či jiným typem rakoviny pochopitelně snižuje kvalitní životospráva, dostatek pohybu a udržování optimální tělesné váhy. Jak již padlo, pro slinivku je naopak škodlivé kouření, nadměrné pití alkoholu a nevhodné stravování vedoucí k obezitě. Vznik nemoci negativně ovlivňuje i dlouhodobý stres a chemická zátěž.

 

Kdy zajít k lékaři?

Navštívit lékaře v okamžiku, kdy se již projeví příznaky, zde nestačí – na účinnou léčbu bývá pozdě, jelikož nádor již napadá další části těla. Pokud se u vás v rodině vyskytují příbuzní s nádorovým onemocněním, rozhodně konzultujte svou situaci s lékařem. Pravidelná vyšetření jsou velmi užitečná a brzké odhalení nádoru dokáže minimálně prodloužit dobu přežití.

Obrátit se můžete také na onkology z klinik EUC.

Onkologové v EUC

Zdroje: wikiskripta.eu, mou.cz, onkomajak.cz, esmo.org

Často kladené otázky

Slinivka břišní je žláza v břišní dutině mezi žaludkem a páteří, kterou obklopují játra, střeva a další orgány. Leží blízko hlavních tepen a žil v břiše a hraje důležitou roli v procesu trávení a metabolické přeměny. Produkuje pankreatické šťávy s enzymy pro rozklad potravy ve střevě (exokrinní slinivka) a důležité hormony (např. inzulín), které pomáhají tělu využít či uchovat energii z potravy (endokrinní slinivka).

Rakovina slinivky nemá v raných stádiích takřka žádné příznaky. Symptomy bývají patrnější, až když se nádor šíří do okolí. Často také závisí na umístění nádoru ve slinivce. Souhrnně mezi příznaky mohou patřit bolesti zad (bederní oblast) a břicha, ikterus, nevolnost, zvracení, hubnutí, nechutenství, slabost, mastné průjmy, tmavá moč, zvýšený cukr, svědění, záněty žil či deprese.

Přes veškeré pokroky moderní medicíny je prognóza rakoviny slinivky břišní velmi špatná – 95% úmrtnost a průměrná doba přežití od diagnózy 8 měsíců. Velmi častým důvodem úmrtí bývá pozdní stanovení diagnózy, jelikož 90 % nádorů je odhaleno v již pokročilém stadiu, tedy s velmi omezenými možnostmi léčby.

Související články