Význam oplachových roztoků v péči o rány

03. dubna 2024 Centrum hojení chronických ran

Význam oplachových roztoků v péči o rány

Rány mohou pro pacienty představovat vážný zdravotní problém, který může způsobit komplikace, jako je například infekce nebo zánět. Správná péče o rány proto hraje v procesu hojení klíčovou roli. Důležitou součástí této péče jsou oplachové roztoky, které ovlivňují čistotu rány a mohou podpořit její hojení.

Rány lze rozdělit do dvou hlavních kategorií, a to na akutní a chronické. Akutní rána je způsobena porušením kožního krytu obvykle v důsledku vnějšího úrazu nebo operace. Chronická rána je každá rána, která se i přes adekvátní léčbu hojí déle než 6 týdnů. „Zatímco akutní rány se obvykle zahojí samy, chronické rány často trpí infekcemi bakterií, které jsou do rány zaneseny z okolí při poranění nebo následně během léčby. Tyto infekce mohou výrazně zkomplikovat proces hojení - prodloužit diskomfort pacienta a případnou bolest, ale i zhoršit zdravotní stav, kdy infekce z rány může proniknout hluboko do těla pacienta, a propuknout tak v celkový zánět čili sepsi,“ vysvětluje zdravotní sestra Bc. Petra Palacká z Centra hojení chronických ran EUC Kliniky Ostrava.

Oplachové roztoky a jejich pomoc při hojení ran

Důležitými pomocníky v péči o rány jsou oplachové roztoky. Jedním z jejich hlavních mechanismů je schopnost odstraňovat nečistoty a patogenní mikroorganismy, které mohou bránit či zpomalit proces hojení. Díky své antimikrobiální aktivitě snižují riziko infekce a zánětu. „Oplachové roztoky také pomáhají udržovat v ráně optimální prostředí, které podporuje obnovu buněk a tkání. Tím přispívají k účinnému hojení rány a snižují riziko komplikací,“ říká Bc. Petra Palacká.

Typy oplachových roztoků

Oplachové roztoky se liší v závislosti na typu rány. Například u akutních ran se často používá fyziologický roztok k odstranění nečistot a podpoře hojení. U chronických se používají oplachy obsahující antiseptika, které pomáhají odstranit mikroorganismy a podporují hojení tkání.

Existuje několik typů oplachových roztoků, které se liší svým složením a účinky:

  • Fyziologické roztoky: Obsahují chlorid sodný ve stejné koncentraci, jaká se nachází v tělesných tekutinách, což minimalizuje škodlivé účinky na tkáně. Používají se k oplachování a čištění ran, hydrataci tkání nebo jako nosič léčivých látek.
  • Antiseptické roztoky: Obsahují látky s antimikrobiálními vlastnostmi, které pomáhají ničit mikroorganismy a snižují riziko infekce rány. Takovýto roztok se používá
    k dezinfekci kůže před chirurgickými zákroky nebo při ošetřování ran. „Každý z nás má tento roztok doma v lékárničce pro případ první pomoci při ošetření poranění jako je třeba odřené koleno,“ dodává zdravotní sestra Petra Palacká.
  • Povrchově aktivní roztoky: Mají schopnost proniknout hluboko do rány a působit na biofilm, což je vrstva mikroorganismů a dalších látek, které mohou bránit hojení. Typy těchto roztoků jsou navrženy tak, aby pomáhaly odstraňovat zbytky odumřelé tkáně a mohly tím proces hojení podpořit.
  • Zvlhčující roztoky: Pomáhají udržovat optimální vlhkost v ráně, což podporuje obnovu buněk a tvorbu nové tkáně.
  • Čistící roztoky: Tyto roztoky obsahují enzymy, které pomáhají odstraňovat odumřelou tkáň a zbytky nečistot. Díky tomu přispívají k vytvoření optimálních podmínek pro regeneraci zdravé tkáně a používají se zejména při léčbě chronických ran.

Každý typ roztoku má tedy své specifické vlastnosti a účinky, které se přizpůsobují potřebám daného typu rány, fázi hojení a individuálním potřebám pacienta. Moderní oplachy kombinují i několik typů těchto účinků. Lze je proto použít při léčbě různých typů ran, včetně akutních a chronických infikovaných ran, popálenin, proleženin, diabetických vředů a dalších defektů. Oplachový roztok může být ve formě tekutiny, ale také ve formě spreje, pěny nebo například nasycených obvazů.

Moderní trendy a nové přístupy zlepšují proces hojení

Ještě před několika desetiletími se rány ošetřovaly tradičními metodami, například pomocí běžných sterilních obvazů, oplachy základním fyziologickým nebo antiseptickým roztokem, či mechanickým odstraněním nekrotické tkáně. Tyto prostředky sloužily primárně k dezinfekci rány, ale nedokázaly účinně podpořit proces hojení, nebo mohly mít negativní účinky na tkáně.

S rozvojem moderní medicíny a výzkumu byly tyto postupy nahrazeny účinnějšími a šetrnějšími metodami. V současné době se zdravotnictví zaměřuje na inovativní přístupy, k nimž patří i léčba ran speciálními oplachovými roztoky. Jejich vlastnosti poskytují lepší péči o rány, a nejen snižují riziko infekce, ale také podporují hojení. „Při ošetřování chronických ran používáme v našich centrech například metody vlhkého hojení ran, oplachy s obsahem nanovláken nebo stříbra a moderní typy oplachů ve formě sprejů nebo pěn,“ vysvětluje Bc. Petra Palacká, a dodává: „Díky tomu se léčba ran ubírá novým směrem, který pacientům přináší lepší výsledky, méně bolesti, větší komfort, kdy třeba rány méně zapáchají, a především léčbu výrazně zrychlí.“

Použití oplachových roztoků doma a ve zdravotnickém zařízení

Správná péče o ránu, včetně jejího čištění, ochrany a ošetřování, má zásadní význam pro minimalizaci rizika komplikací. Zatímco při domácím ošetření se používají běžné obvazy a základní oplachové roztoky, které jsou snadno dostupné a jednoduše se používají, profesionální zdravotnická zařízení či specializovaná centra pro léčbu chronických ran mají k dispozici mnohem širší škálu oplachových roztoků i vybavení. To umožňuje lékařům a zdravotním sestrám vybrat nejvhodnější léčebný postup pro konkrétního pacienta a typ rány. „Díky individuálnímu přístupu se lékaři a sestry mohou každému pacientovi věnovat osobně a podrobněji posoudit jeho potřeby. Komplexní péči a koordinaci léčby zajistí také mezioborová spolupráce lékařů, což může vést k rychlejšímu zlepšení stavu pacienta. Proto je v případě přidružených problémů, které mohou ohrozit proces hojení, lepší přenechat léčbu odborníkům,“ radí na závěr Bc. Petra Palacká.  

Máte ránu, která se špatně hojí? Obraťte se na některé z našich Center hojení chronických ran:

Centra hojení chronických ran

Související články

Více článků